3 Nisan 2011 tarihinde “Güvencesiz Çalışmaya ve Taşeron
Çalışmaya Hayır” ana söylemiyle 20 civarında sendika ve kitle örgütünün
katılımıyla Ankara da gerçekleştirilen Mitingin ardından 4 Nisan 2011 tarihli
Yeniakit gazetesinin İstanbul baskısının 16.sayfasında Furkan Altınok’tan
alındığı belirtilerek;

 Ana muhalefet partisi
CHP’nin “Taşeron Çalıştırmaya son” çağrısı üzerine aralarında terör örgütüne
yakın sendikalarında bulunduğu bir grup sokağa çıktı. Devrimci Sağlık İşçileri
Sendikasının (Dev Sağlık-İş) çağrısıyla aralarında yöneticileri terör örgütü
üyeliğinden tutuklanan SES’ inde bulunduğu 30’a yakın sendika meslek ve sivil
toplum örgütü “Güvencesiz Çalıştırmaya karşı” dün Ankara da miting yaptı-
şeklinde bir haber yayımlanmıştır.

Şu iyi bilinmelidir ki
bu gün 45 bini bulan üyesiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası;
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı
gözetmeksizin bütün üyelerinin birliğini, amaçları doğrultusunda sağlamaya
çalışır.

Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri sendikası tüm çalışanların ve örgütlerinin siyaset yapma
hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten,
sermayeden, siyasal parti, örgüt ve oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
Her türlü sosyal, demokratik mücadelede emekçilerle tavır alır. Sınıf çıkarları
temelinde uluslararası sendika ve üst örgütlenmelerle dayanışma ve işbirliği
içinde olur.

Hangi gazete, sendika ve oluşumların siyasi iktidarlarla, cemaatlerle,
tarikatlarla, siyasal partilerle nasıl çıkar ve kader birliği ettiğini tüm
kamuoyu iyi bilmektedir. Eğer bir parti-sendika yakınlığı ve işbirliği
aranacaksa AKP den evvel 1100 üyesi olan bir sendikanın AKP iktidarıyla beraber
nasıl 100.000 leri bulduğuna bakılmalıdır. Sağlık Bakanlığının çeşitli
düzeylerdeki yöneticilerinin çalışanları bin bir türlü tehdit, şantaj ve
aldatmayla nasıl yandaş sendikaya üye olmaya zorladıklarına bakılmalıdır.

 Konu ile hiçbir
ilgisi olmadığı halde “Yöneticileri terör örgütü üyeliğinden tutuklu SES” diye
haber yapmak gazetecilik ilke ve ahlakıyla bağdamaşdığı gibi, her türlü değeri
üreten emeğe ve emekçilere bir saygısızlıktır, küstahlıktır. Esasen bu
gazetenin 27 Şubatta Diyarbakır da 13 Martta Ankara da yapılan 10 binlerce
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisinin katıldığı mitingin arkasından da benzer
sözlerle bu ahlak dışı tavrı sergilediği belleklerdedir.

 Söz konusu gazete bu
yayını ile güya üyelerimize “Bunlar Terörist Sendika” mesajı vermeye
çalışmaktadır.

 Bu ülkenin emekçileri
ne zaman sesini yükseltse, kendi geleceğine ve toplumun haklarına sahip çıkmaya
kalksa iktidarların ve sermayenin
uşakları tarafından  “Terörist, Komünist,
Bölücü, İmansız, Gizli Örgüt Üyesi” gibi nitelemelerle hedef gösterilirler.

Ama artık bunların uşaklara bir faydası yok. Onların nasıl bir madde ve ruh
sömürücüsü olduğunu bütün halkımızda emekçilerde biliyor.

Bu ahlaksızlığı yapanları da yayanları da kınıyor, hesabını
hukuk önünde soracağımızı duyuruyoruz. 04.04.2011

                                                     
                               

 

 

SES GENEL MERKEZİ

    

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]