Sağlıkta özelleştirmelere karşı, ÇOK
SES TEK YÜREK mitingi 13 Mart 2011 tarihinde binlerce kişinin katılımı ile
Ankara’da gerçekleşti.

Sendikamızın da içinde bulunduğu 16
sağlık örgütü tarafından düzenlenen 
“Çok Ses Tek Yürek” mitingine başta sağlıkçıların coşkulu
kitlesi ile birlikte çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve
vatandaş destek verdi.

Mitinge katılmak üzere Türkiye’nin
çeşitli yerlerinden gelen sağlık çalışanları, sabah saatlerinden itibaren
Ankara Garı’nda toplanmaya başladı. Coşkulu kitle “Sağlıkta özelleştirmeye
karşı çok ses tek yürek”, “Kadrolu iş, güvenli gelecek”,
“Sağlık haktır, satılamaz”, “Taşerona başkaldırıyoruz”,
“Sağlıkta ticaret ölüm demektir”,  “Sağlıkta dönüşüm yalanına
hayır”, “Reddediyoruz” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

“AKP sağlığa zararlıdır”,
“Sağlık haktır satılamaz”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP
halka hesap verecek”, “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek”, “Hastaneler
işletme, çalışanlar köle olmayacak” sloganları, şarkılar ve türküler eşliğinde
Sıhhiye’ye doğru yürüyüşe geçti. Yoğun kalabalık nedeniyle, kortejin Sıhhiye
Meydanı’na yerleşmesi zaman aldı. Miting alanı neredeyse tamamen dolduğunda,
halen Gar’dan hareket etmeyen gruplar bulunuyordu.

Sağlık emekçilerinin, Ankara Tabip
Odasınca oluşturulan perküsyon grubunun ve sloganların eşliğinde alana
yerleşmesinden sonra, devlet tiyatrosu sanatçısı Şebnem Gürsoy ve SES MYK üyesi
Köksal Aydın, “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” başlıklı sunum
yaptılar. Sunumun ardından, mitingi destekleyen sendika, meslek örgütü ve
siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri miting alanını selamladılar. Daha
sonra mitingi düzenleyen 16 örgütün başkanlarının sahneye çıkması ile perküsyon
grubu tüm kitleyle birlikte ritm gösterisi yaptı ve konuşmalara geçildi.

Onbinler “grev” dedi

Tertip Komitesi Başkanı olarak konuşan,
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, konuşmasına Cahit Sıtkı
Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiiri ile başladı. “Evet, biz
sağlıkçıyız ama sağlığımız iyi değil” diye konuşan Bilaloğlu, sağlık
alanının sorunlarını sıklıkla çalışan olarak ama hasta ya da hasta yakını
olarak da yaşadıklarını söyledi. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı; halkın yaşadığı,
daha kötüsü yaşayacakları sorunları bildiklerini belirten Bilaloğlu,
vatandaşlara hitaben “Bize güvenin. İsteklerimiz ortak, aynı yerdeyiz.
Birbirimize ihtiyacımız var. Herkese sağlık güvenli gelecek istiyoruz”
diye konuştu. 

Bilaloğlu, AKP’nin, Sağlık
Bakanlığı’nın sağlıkçıların bu haykırışını dikkate almamaya devam edeceğini, bu
haykırışları anlamayacağını belirterek, “Ama moral bozmak yok” dedi.
İsteklerinin son derece net olduğunu belirten Bilaloğlu, sağlık çalışanları
olarak iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık
istediklerini; vatandaşlar açısından da katkı-katılım paylarının kaldırılmasını
talep ettiklerini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. 

“Bu işin tedavisi var mı? Kesin
mi? Ama uygulayana, yani sizlere ve bir özelliğinize ihtiyaç gösteriyor.
Israrlı, kararlı olmak, birbirinize güvenmek, sımsıkı sarılmak.
Kararlı mısınız tedavi etmeye? Şimdi tedavinin adını herkes önce tek tek içinden
söylesin, sonra fısıldasın, giderek artsın, yükselsin!”

Topluluğun, Bilaloğlu’nun sözlerini
“grev” haykırışlarıyla karşılaması üzerine, Bilaloğlu, “Bu
gönülden isteği gönülden cevaplıyor ve emir kabul ediyorum” diye konuştu.
Bilaloğlu konuşmasını, “Ne para ne pul, onurumuz ve çocuklarımız, sağlık
hakkı/haklarımız, çocuklarımızın geleceği için buradayız” diyerek
tamamladı.

Özelleştirmeye Karşı Grev

SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun,
sağlıkta özelleştirmeye izin vermeyeceklerini kaydetti. Yorgun, ”Özelleştirmeye,
sağlık hakkının gaspına, sağlık kuruluşlarının işgaline, performans sistemine
ve döner sermaye çarkına karşı isyandayız. Eşit, parasız ve ulaşılabilir sağlık
hizmeti için direniş ruhunu sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Yorgun, “sağlıkta
özelleştirme yapmak isteyenler hemen arkamızda, duvarların arkasında bizi
izliyorlar. Onlar sağlığımızı, yaşam hakkımızı satmak istiyorlar” diye konuştu.
SES Başkanı Bedriye Yorgun AKP nin sağlık ğolitikalarını eleştirdiği
konuşmasında “grev” çağrısı yaptı.

İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz

Dev-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı
Dr. Arzu Çerkezoğlu, “insan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron
olmaz” diyerek yıllardır mücadele ettiklerini belirtti. Taşeronlaştırmanın
işsizlik, güvencesizlik, kölece çalışma ve yaşam koşullarının adı olduğunu
belirten Çerkezoğlu, sağlığın piyasalaştırılmasına yönelik mücadelelerinin
süreceğini vurguladı. Çerkezoğlu, “Sağlığın piyasalaştırılmasına, sağlık
çalışanlarının güvencesizleştirilmesine karşı mücadele etmek, emeğimize, geleceğimize,
onurumuza ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
(TRMT-DER) Derneği Başkanı Nezaket Özgür de radyoloji çalışanlarının haklarının
tek tek elinden alındığını ve sağlıksız ortamlarda çalıştırıldıklarını ifade
etti. Özgür, “Tıbbi radyasyon kaynaklarıyla çalışanlar olarak, bizi bu
koşullara zorlayanları, güvencesiz çalışmayı, sağlıkta ucuz emek sömürüsünü,
tam gün yasasını dayatanları kınıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimlerinden oluşan Hacettepe Band grubu
bir konser verdi. Konserin ardından sağlık çalışanları ellerindeki beyaz
balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktılar.

Mitingi düzenleyen örgütlerin kitleyi
kısa ifade4lerle selamlamasının ardından miting, Ezginin Günlüğü grubunun
verdiği konserle sona erdi.

Sağlıkçılar miting alanının temizliğini
de kendileri yaparak alandan ayrıldılar.


  
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]