PSI Türkiye
Sendikaları 23 Mart 2011 tarihinde Ankara’da “Kamuda Güvencesiz Çalışma” paneli
gerçekleştirdi.

Ankara’da Belediye İş
genel merkezi Konferans salonlunda tam gün süren ve iki bölümde yapılan panelde
dünyada, Avrupa’da ve ülkemizdeki güvencesiz çalıştırma biçimleri, karşı
mücadeleler tartışıldı.

 

 1. Oturumda
  “Kamu Sektöründe Güvencesiz Çalışma: Teori ve Uygulamalar” konulu panel;

Oturum
Başkanı: Prof. Dr. Mesut Gülmez

 • Avrupa’da Kamu Sektöründe
  Güvencesiz Çalışma ve EPSU politikaları

EPSU
Genel Sekreteri Carola Faschbach-Pytel

 • Dünyada Kamu Sektöründe Güvencesiz
  Çalışma

PSI
Adına Chidi King  

 • ILO ve Güvencesi Çalışma

ILO
Türkiye Temsilciliği Adına Özge Berber Ağtaş

 • “Kamu Sektöründe Güvencesiz
  İstihdam Biçimleri ve Türkiye Örneği”

Yrd.
Doç. Şenay Gökbayrak

 • “Güvencesi Çalışma ve Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Bakanlığı”

Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcileri

Şube
Müdürü Ekrem Yıldız ve Uzman Yardımcısı Deniz Ertürk

 

 1. Oturum:
  Kamu Sektöründe Güvencesi Çalışma ve Sendikalar

            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut
Gülmez

 • TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar adına
  konuşmacı
 • DİSK’e bağlı sendikalar adına
  konuşmacı
 • HAK-İŞ’e bağlı sendikalar adına
  konuşmacı
 • KESK’e bağlı sendikalar adına konuşmacı 

 

 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]