13 Mart’ta Ankara
Sıhhiye Meydanında gerçekleştireceğimiz “ÇOK SES TEK YÜREK” mitinginin
çağrısı bugün (2.Mart.2011) basın toplantısı ile yapıldı. 

Mitingin çağrıcı ve destekleyicileri olan 15
örgütün katıldığı basın toplantısında ortak açıklama, Tertip Komitesi Başkanı
TTB MK Başkanı Eriş BİLALOĞLU tarafından yapıldı.

Mitinge katılma
nedenleri bazı örgüt yöneticileri tarafından da söz alınarak vurgulandı

SES;
Sağlık Pazar malı mı?  Hak mı? Biz hak
olarak kabul ediyoruz, Sağlık bakanı ise özel sektöre Pazar oluşturduk diyor.
Sağlığın Pazar malı haline getirilmesine, emeğimizin sömürülmesine karşı
hemşire, hekim, taşeron işçisi, teknisyeni, memuru… hep birlikte 13 Mart’ta
Ankara’da olacağız.

TEB;
sağlık hakkı önceliğimiz olacak. Özele kaynak aktarımının artması sağlık
hakkının engellenmesi demektir. Bunu için haykıracağız. Hükümet baskı ve
güvencesizlikle bu alan giriyor. Biz de 13 Mart’a destek vereceğiz.

SHU DERNEĞİ;
Aynı düşüncelerle sağlık örgütleri ile birlikteyiz. Sosyal Hizmetlerin de bir
hak olarak verilmesi gerekiyor, sağlık gibi. Sağlığın kar aracı haline
getirilmesine karşıyız. SHU’ ların meslek odalarının yasalaşması için
haykıracağız. G. Merkez ve 14 şube ile alanda olacağız.

DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ;
Taşeron sağlık işçileri de güvencesizleştirmeye karşı, insanca yaşam için
Ankara’da olacak. Samsun’da, Adana’da işten atılan sağlıkçılar, İstanbul’da
hamileliği nedeni ile işten atılan sağlık işçileri Ankara’da olacaklar. Bu
buluşma, birliktelik anlamlı. Halkı sağlık hakkından, çalışanları iş güvencesinden
mahrum edenler parçalanmışlığımızdan güç alıyorlar. Bir araya gelerek izin
vermeyeceğiz.

TMRTDER;
İyonizan radyasyonla çalışanların meslek grubuyuz. İlk olumsuz uygulamalar bize
yapıldı. Meslek, özlük haklarımız ve sağlığımızı korumak için bir arada
olacağız. 2010 yılında kanser olan üç meslektaşımız için 13 Mart’ta Ankara’da
olacağız.

THD;
Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, haklarımızı almak için bir arada
olacağız. 17–18 yaşında hemşire olup, ölümle karşı karşıya gelen çocuk
hemşirelerimizin haklarını almak için alanda olacağız.

Çevre Sağlığı
Derneği;
Halk sağlığında vazgeçilmesi, bu alandaki mesleklerimizden
vazgeçilmesini protesto için orada olacağız.

TDHB;
Ağız- Diş sağlığının durumu, diş hekimlerinin sorunlarının çözümü hayata
geçmemiştir. Haklarımızın verilmesini sağlamak için mitingde olacağız.

TÜM RAD-DER;
13 Mart’ta sağlık hakkımızı ve çalışanların sorunlarını dillendireceğiz.

HASTA HAKLARI
DERNEĞİ;
Sağlıkta Dönüşümün daha fazla mağduru olmak istemiyoruz.
Eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz. 13 Mart’ta da birlikte
olacağız.

Ortak Basın Metni
için >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]