Sağlık Bakanlığı ebelik ve
hemşirelik bölümleri lisans tamamlama programında uzaktan eğitim görenlerin
staj uygulamalarını düzenleyen bir genelge yayınladı. Bu genelgede,
üniversitelerin tıp
fakültesi hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde,
uygulama ölçütlerine sahip A, B ve C grubu devlet hastanelerinde, Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Hastanesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A, B ve C
grubuna denk uygulama ölçütlerine sahip hastanelerin belirli servislerinde 240
saat
staj eğitiminin Haziran ayının sonuna
kadar yapılması gerektiği belirtilmektedir. Staj yapılacak yerler ve staj
süresi hakkında herhangi bir şey söylemiyoruz. Çünkü bu konuda uluslararası
standartlar var. Genelgenin bu standartları göz önünde bulundurarak
hazırlandığını varsayıyoruz.

Bizim itiraz ettiğimiz
sağlık emekçileri arasında eşitsizlik yaratan Genelge’nin 7. ve 8.
maddeleridir. Bazı kliniklerde çalışanların mesaileri staja sayılırken, diğer
kliniklerde ve 1. basamak sağlık kuruluşlarında çalışanların 6 hafta süre ile
yapacakları stajın mesai olarak kabul edilmemesi hem haksız hem de çalışanları
bölen bir uygulamadır.

Ayrıca uygulanabilirliği de
yoktur. Çünkü senelik izin maksimum 30 gündür. Yıllık iznin tamamının kullanılması
bile staj süresini karşılamamaktadır. Sağlık emekçilerinden, yoğun ve uzun
mesai saatleri, ilave nöbetlerin yanı sıra staj tamamlamak için nöbet
tutmalarını ve mesai dışında çalışmalarını istemek insafsızlıktır ve gerçekte
karşılığı yoktur. Bunun bir tek anlamı vardır: okul harçları için yatırılan
onca para ve harcanan emekten sonra staj süresini tamamlayamadığı için okulu
bitirememek. 

Bu nedenlerle ilgili hastane
ve kliniklerin dışında görev yapan ebe ve hemşirelerin geçici görevlendirme, rotasyon
yoluyla staj yapmaları sağlanmalı ve stajda geçen süreleri mesaiden sayılmalı.

Sendikamız bu talepleri
Sağlık Bakanlığı’na iletti ve ilgili genelgenin yürütmesinin durdurulması
talebiyle Danıştay’a dava açtı.

Genelge İçin >>>

Açılan Dava Dilekçesi İçin >>>

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]