ADANA’DA İSTEN ATILAN TAŞERON İŞÇİLERE DESTEK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana Numune Hastanesi’nde işten atılan işçiler
direnişlerinin 3. gününde basın açıklaması yaptılar. Açıklamaya SES Adana
Şubesi, Devrimci 

Sağlık İş Çukurova Şubesi, Adana Tabip  Odası, KESK,
DİSK, TÜMTİS, İHD, Halkevleri, CHP, ÖDP, EMEP, ESP destek verdiler ve kurumları
adına direnen işçileri selamlayan konuşmalar yaptılar.

İşçiler adına basın açıklamasının okunmasından sonra
direnişlerinin her gün saat 09.00 ile 16.30 arasında devam edeceğini, kurumları
her gün saat 12.00-13.00 arası destek vermeye çağırdıklarını belirten işçiler
sloganlarla eylemi sürdürdüler.

Basın Açıklaması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]