AKP
demokrasisi sadece kendisine biat edenler için geçerli. Üniversite
öğrencilerinin kendilerini ilgilendiren toplantıya katılma talepleri gaz, cop,
dayak, işkence olarak karşılık buldu. Yapılan insanlık dışı müdahaleyi protesto
etmek, üniversitelerin sermaye tarafından yağmalanmasına izin vermeyeceğimizi
duyurmak amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) öğrenci kantini önünde 11 Aralık
2010 tarihinde saat:12.30’da basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın
açıklamasını işyeri temsilcimiz Ersoy Adıgüzel okudu.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]