Ankara İl
Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı Birimlerini Sınıflandırdı!

BASINA VE KAMUOYUNA

“Aile Hekiminize Yer Açın” diyen
Sağlık Bakanlığı “Sağlığın Başkenti” ilan ederek böbürlendikleri Ankara’da
suçüstü yakalanmıştır. Ankara Sağlık Müdürlüğü İnternet Sitesinde 21 Aralık
2010 günü Ankara’daki 1247 Aile hekimliği Biriminden 6 tanesinin B, 10
tanesinin C, 119 tanesinin D sınıfı olduğunu, 1112 tanesinin ise herhangi bir
sınıfa girmediğini yayımladı. Bir tane bile A sınıfı Aile Hekimliği Biriminin
olmadığı “Sağlığın Başkenti” böyle ise, diğer yerler kim bilir nasıl?

Başkentteki bu perişanlığın
duyulmasından korkulmuş olacak ki; haberi bir gün bile durmadan sitelerinden
kaldırdılar. Demek ki yıllardır 1. basamakta verilen sağlık hizmeti Sağlık
Bakanlığı’nın kendi ölçüsüne göre bile asgarinin altında olmuştur. Bu rapora
göre halen Ankara’da bakanlıkça verilen birinci basamak sağlık hizmetinin %90
‘ı bile asgarinin altındadır.

Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta
Dönüşüm” dediği şeyin “Masal” olduğunu söyleyen sendikamızın ne kadar haklı
olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zaten Hastaneleri de, ASM’leri de A, B, C,
D diye yıldızlayarak sınıflandırmanın 
“parası olana parası kadar sağlık” anlayışının bir tezahürü olduğunu hep
söyledik. 8 yıllık iktidarları döneminde yapmadıklarını şimdi aile
hekimlerinden istiyorlar. 8 yıldır kaderine terk ederek, geliştirmeyerek,
işlevlerini göz ardı ederek işe yaramaz bir enkaz yığını haline getirdikleri 1.
basamağın sorumlusu olarak aile hekimlerini göstermek istiyorlar.

01.01.2011 tarihinde asgari
koşulları bile sağlayamayan 1112 adet ASM ne olacak. Aile Hekimlerini
çalıştıkları yere göre sınıflandırarak ücretlendirmek Promosyon dağıtır gibi
dağıttıkları “sözde yüksek” ücretleri budamaya başlamak, sık sık ASM’lere
baskınlar yaparak ücretleri kesmek, sözleşmeleri iptal etmek Aile Sağlığı
Merkezlerine yapılması gereken katkıyı yapmamaktır. Anlaşılan Sağlık Bakanlığı
Dünya Bankasının finansmanıyla giriştiği “Piyasalaştırma” görevinden
vazgeçmeyecektir. Görev önce sağlık emekçilerinin, sonra da tüm halkındır.

Sağlık Emekçilerini ve Halkımızı bu
yıkıma ve talana “HAYIR” demeye çağırıyoruz.

                                                                                           

SES GENEL MERKEZİ

 

 1247
birimden 1112 birim “0”
çekti. Sağlığın başkentinde tek bir birim bile A sınıfına giremedi.

Aile Hekimliği Birimlerini Gruplandıma Çalışması için>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]