“Aile
Hekimliği Masal,  

Taşeronlaştırma,
Güvencesiz Çalıştırma, Paralı Sağlık Hizmeti Gerçek”

 

Mitingi sendikamız ve
Tabip Odası tarafından Muğla’da 11 Aralık 2010 tarihinde yapıldı.

13 Aralık 2010
tarihinde Aile Hekimliğine geçilen İl’de miting çalışmaları yirmi gün
öncesinden başlatıldı. Ali TEZEL ve MYK üyemiz Köksal AYDIN’ın sunum yaptığı ve
kitlesel katılımlı panelin ardından çalışmalar daha da hızlandı.

Son gün il Sağlık
Müdürlüğü’nün mitinge katılımı azaltmak amacıyla 1. basamak çalışanlarının
ilgisi olsun-olmasın tümünü Aile Hekimliğine geçenlerle devir teslim yapmak
üzere miting günü göreve çağırdı. Valilikle yapılan görüşmelerin ardından
sadece ilgililerin gelmesi istenen bir yazı yazılmış olsa da Cuma akşam mesai
bitimine kadar bu yazı kurumlara gönderilmesi. 
Yazı sendika yöneticileri tarafından kurumlara faksla ve elden
ulaştırıldı.

Miting Muğla merkez
ve ilçelerin yanı sıra, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, İzmir, Manisa
ve Bursa’dan katılımları ile gerçekleştirildi.

Bir gün önceki
yağmur, miting günü kar ve soğuğa karşın miting coşkulu geçti. Mitinge KESK’e
bağlı sendikaların yanı sıra, işçi sendikaları, demokratik kitle örgütleri,
partiler, CHP Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve gençler destek verdi.

Miting, tertip
Komitesi adına Muğla Tabip Odası Başkanı Naki Bulut SES Genel Başkanı Bedriye
YORGUN ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin DEMİRDİZEN’in konuşmalarının
ardından müzik dinletisi ile son buldu.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]