Kamuoyuna uzun bir süredir müjde olarak sunulan yasa teklifleri meclis
plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeye başlandı.

TBMM’ye sunulan ve 113 madde içeren Torba
Yasa ile sermayeye vergi-prim vb. borçları konusunda af getirilip, verilecek
teşvikler arttırılırken, başta kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan
kaldırılması olmak üzere, işçileri ve tüm emekçileri olumsuz yönde etkileyecek
bir yasal değişikliğe gidilmektedir.

Bu yasal değişimle mazeret izinleri, ücretsiz
ebeveyn izni gibi yetersiz olumlu değişimler yapılmakla birlikte, kamu
çalışanlarının çalışma biçimlerini olumsuz yönde değiştiren yasal
değişikliklere gidilmektedir. Yapılan değişikliklerle kamu çalışanları
güvencesiz ve kuralsız çalışmaya zorlanmaktadırlar.

Değerli Basın Çalışanları;

Yapılmak istenen yasal değişikliklerle kamu
çalışanlarının en büyük kazanılmış hakkı olan ve tüm çalışanlara uygulanması
gereken güvenceli çalışma hakkımıza göz dikilmektedir. Yeni düzenlemelerle
çalışma saatleri amirin inisiyatifine bırakılmakta, kamu çalışanları başka
kurumlarda bir yıla varan süreyle geçici görevle çalıştırılabilmektedir. Ayrıca
performans kriter ve hedeflerinin disiplin hükmü haline getirilmesi, işten
çıkarmanın kolaylaştırılması ve sözleşmeli çalışmanın esas halini alması
getirilen değişiklikler arasında yer almaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Torba yasada yer alan hükümler kamu
çalışanlarını ilgilendirdiği gibi diğer çalışanları da yakından
ilgilendirmektedir. Torba yasada çağrı üzerine çalışmayı, evde çalışmayı ve
uzaktan işçi çalıştırmayı hedefleyen yasal değişiklikler mevcuttur. Bu yasal
değişikliklerde iş güvencesine karşıt olan her şey bulunmaktadır.

Tüm bu yasal değişiklikler patronlara daha
rahat bir çalışma ortamının yolunu açarken tüm emekçilere köleliği
dayatmaktadır. SES olarak tüm kamu çalışanı ve işçi sendikalarını bu kölelik
yasalarına karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.5.12.2010

Bülent Nazım Yılmaz

SES Eskişehir Şube BaşkanI

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]