AKP
Hükümetinin Sağlıkta dönüşüm programının tek tek girişimlerini ilimizde de
görmekteyiz. Aylar önce Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılması ve şimdi de
Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilmesiyle
yaşamaktayız. Sağlık ve Meslek Örgütleri Platformu olarak, bu karar geri
alınıncaya kadar eylemlerimizi devam ettireceğiz. Dün Devlet Hastanesi
bahçesinde AKP iktidarının uygulamış olduğu sağlık politikaları alkışlar,
sloganlar, zılgıtlar eşliğinde protesto edilmiş olup, basın açıklaması ile
eylem sonlandırılmıştır.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]