TAM GÜN YASASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anayasa Mahkemesi 04.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/29–90 sayılı ve 16.07.2010 tarihli kararla yasanın kısmen iptaline ve kısmen kabulüne karar vermiştir.   1- Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasasının (5947 sayılı kanun) 1. maddesi ile değiştirilen 209 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. fıkrasını iptal etmiştir. İptal gerekçesinde, personele ödenen döner sermaye

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content