Şubemizce düzenlenen
“Sağlık ve Sosyal Güvenlikte Özelleştirme”  26 Kasım 2010 günü
saat 19.00’da Muğla Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda
yapıldı. Dr. Selçuk Arda yönetimindeki panelde Genel Merkez MYK Üyemiz Köksal
Aydın ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel’in sunumlarına üyelerimiz ve halkın
yoğun ilgisi oldu. 400–500 kişi alabilen salon doldu. Katılımcıların
sorularının çokluğu sebebiyle 22.30’a kadar süren panelde Aile Hekimliği, sağlık
emekçilerinin emeklilik ve iş güvencesi ile ilgili kayıpları irdelendi. 11
Aralık 2010 Cumartesi ilimizde yapacağımız mitingin önemi ve coşkusunu salondan
alkışların yükselmesi ile yaşamaya başladık.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]