Sağlık ve Sosyal hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin
Şubesi 06.11.2010 tarihinde üyelerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirdi. 6
Kasım Cumartesi günü saat 09.30 da başlayan seminer saat 18.00’de sona erdi.
Mersin Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere 55 kişi
katıldı.

Seminer SES Mersin şube başkanı Yılmaz Bozkurt’un açılış
konuşması ile başladı. “İletişim”,
“Sağlıkta Dönüşüm Programının geldiği aşama ve bundan sonra yaşanılacaklar”,
“Sağlıkta Farklı Statülerde Çalıştırma Modelleri, Ortak Örgütlenme ve
Örgütlenme Stratejileri”
başlıkları altında İletişim Uzmanı Abdullah Topal,
SES MYK üyesi Dr. Köksal Aydın ve Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Tufan Sertlek
birer sunum yaptılar. Seminer yapılan sunumların ardından, katılımcı üyelerin
ve konuşmacıların karşılıklı soru cevap şeklindeki sohbetleriyle devam etti.
Yaklaşık Sekiz buçuk saat süren seminerin son derece verimli geçtiği gözlendi.
 


                                                             

                                                                                               


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]