GSS BİR FİYASKODUR; ERTELENMESİN, İPTAL EDİLSİN!

1
Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası ikinci yılını
doldurmuş bulunmaktadır. Halkın çok büyük bir kısmının karşı çıkmasına rağmen
yasalaştırılan genel sağlık sigortasının en can alıcı maddeleri iki yıl daha
ertelenmeye çalışılmaktadır. Yani ülkenin tümünü sağlık sigortasına kavuşturduk
diyenlerin söylemi doğru çıkmamıştır.

Bu
doğrultuda yeşil kartlıların sigortalı olmaları 1 Ocak 2012’ye ertelenmiştir.
Herhangi bir sağlık güvencesi olmayanların da genel sağlık sigortalısı olma
zorunluluklarının 1 Ocak 20012’ye meclis tarafından erteleneceği SGK’ca ifade
edilmektedir.

Onca
gürültü ve patırtıyla çıkartılan, yere göğe sığdırılamayan bu yasa görüldüğü
gibi sürekli ertelenmektedir.

Siyasal
iktidar bir yandan yasayı özellikle sağlık güvencesi olmayanlar için çıkarttık
derken, diğer yandan bu grubun sigortalı olma zorunluluğunu sürekli
ertelemektedir.

Değerli
Basın Çalışanları;

AKP
iktidarının Genel Sağlık Sigortası’nı yaşama geçirememesindeki sebeplerden biri
yaklaşık on ay sonra yapılacak genel seçimlerdir. Ancak bundan daha önemlisi bu
yasanın yaşama geçmesiyle birlikte milyonlarca insanın sağlık hizmeti alma
koşullarının kalmayacağıdır. Siyasal iktidar bu gerçeklikten korkmaktadır.

Çünkü
GSS zorunlu hale geldiği takdirde yaklaşık milyonlarca yeşil kartlının ve
yoksulun sağlık hizmeti alma hakkı ortadan kalkacaktır.

Bu
yasanın zorunlu hale gelmesi ile birlikte 18 yaşını geçmiş, okumayan herkes
eğer aylık geliri 253 lirayı geçiyorsa genel sağlık sigortası primi ödeyecektir.

Sigortasız
olup GSS giriş bildirgesi vermeyenler 760 lira idari para cezası ile
karşılaşırken, kaymakamlıklara gidip gelir testi yaptırmayanlar 182 liralık GSS
prim borcuna sahip olacaklardır.

İşte
tüm bu nedenlerden dolayı siyasal iktidar çıkarttığı yasayı sürekli ertelemek
zorunda kalmaktadır, buna neden olarak da hazırlıkların tamamlanamadığı ifade
edilmektedir.

Değerli
Basın Emekçileri;

 Genel
Sağlık Sigortası paralı sağlık demektir, GSS sağlıkta haksızlıkların ve eşitsizliklerin
artması demektir. SES olarak siyasal iktidarı GSS’yi ertelemeye değil, iptal
etmeye, herkese koşulsuz sağlık hakkı vermeye çağırıyoruz

 

Bülent Nazım YILMAZ

                                                                                                               
SES Eskişehir Şube Başkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]