ŞANLIURFA; SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI EYLEM ÇAĞRISI

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA
VE KAMUOYUNA

 Bilindiği üzere uzun
süredir yurdumuzda ve özellikle de Şanlıurfa’da sağlık emekçilerine yönelik
fiziksel saldırı, uygulanan yanlış sağlık politikaları yüzünden her geçen gün
artmaktadır. Sözel tacizler ise artık yöneticiler tarafından kabullenilmiş ve
çalışanlara da yapılanlar işin doğasıymış gibi kabullendirilmiştir.

Önceden de defalarca
uyardık: Halka anlatılan pembe tabloların çirkinlikleriyle yüzleşen halk, kötü
fiziksel koşullar, imkansızlıklar ve o “özel” imkanlara ulaşamayacakları
ekonomik durumlarını anladıkça çaresizliklerinin tepkilerini biz emekçilere
vermektedirler. Kötü sağlık politikalarının tepkisi kesinlikle sağlık
emekçilerine fiziksel saldırı değildir. Herkes gibi sağlık emekçileri de bu
yoğun çalışma şartları ve imkansızlıklarla yanlış yapabilir ama hiç kimse
şiddeti hak etmez.

Birçok sağlık
emekçisi hizmet için yurdun değişik bölgelerinden Şanlıurfa’ya gelmektedir.
Yaşadıkları bu saldırılardan sonra Urfa’yı hiç iyi anmadan kaçıp kurtulmak
istediklerini söyleyenlerin sayısı gittikçe artmaktadır.

Tekrar söylüyoruz;
özellikle Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürü, başhekimler, emniyet müdürlüğü ve
valilik bu hak etmediğimiz saldırılara sessiz kalmaya, önlem almamaya devam
ettikçe ne çalışacak hemşire, ebe… ne de doktor bulacaklar. Sağlık müdürü’nü
çalışanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Artık kendi tepkilerimizi oluşturacak
eylemleri başlattığımızı ilan ediyoruz.

Bu kapsamda 4 Ekim
2010 pazartesi günü Şanlıurfa Tabip Odası ile birlikte biz Şanlıurfa Demokratik
Hekim Girişimi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak tüm
sağlık emekçilerini saat 11.00’de polikliniklerinden ayrılarak saat 11.30’daki
500 yataklı devlet hastanesi önünde yapacağımız basın açıklamasına katılmaya
davet ediyoruz.

Uyarıyoruz:
yöneticilerin duyarsızlıkları devam ettikçe belirlediğimiz diğer eylemlerle
sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin bir kültür haline gelmesine engel
olacağız. 01.10.2010

       

 

 

                                                                
DEMOKRATİK HEKİM GİRİŞİMİ

 

                                                 
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]