SAMSUN ŞUBELER PLATFORMU’NDAN KESK’Lİ TUTUKLULAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

Siyasi iktidarın demokrasi anlayışında politik söylemde demokrasiden, insan
haklarından, sendikal haklardan, halk iradesinin üstünlüğünden ve barıştan söz
edilirken; günlük yaşamda var olan haklar bile kısıtlanmakta, ifade özgürlüğü
kapsamındaki eylem ve etkinlikler engellenerek yasa dışı faaliyetler kapsamında
ele alınmakta, çalışma yaşamında yeni yasaklar getirilmektedir.

AKP’nin demokrasi anlayışı; toplumsal muhalefete ve eleştirilere kesinlikle
karşıdır, kapalıdır. Kendileri gibi düşünmeyen, davranmayan güçler “bertaraf”
edilmesi gereken güçler olarak görülüyor. Gerektiğinde idari, gerektiğinde adli
soruşturmalar, baskılar, sürgünler, cezalar ve gerektiğinde de eş zamanlı
operasyonlar adı altında toplu tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Daha birkaç gün
önce siyasal bir partinin genel merkezi basılarak genel başkanları da dahil
olmak üzere yöneticileri gözaltına alındı. Her gün bir ilde muhalif kurumun
birine yönelik gözaltılar, tutuklamalar gerçekleştiriliyor.

AKP, bir yandan bunu yaparken bir yandan da muhalif gördüğü her kurumun
alternatifini kurarak yandaş kurumlar oluşturuyor. Bu yandaşlar kimi zaman
hükümet ağzıyla muhalif kurumları ve kişileri tehdit ediyor, karalama faaliyeti
yürütüyorlar. Tek tip birey, tek tip toplum, tek tip kurum yaratılmak
isteniyor. Yaşananların özeti belki de tek tipleştirmedir.

AKP demokrasisinden nasibini alanlardan biri de konfederasyonumuz üye ve
yöneticileridir. Adeta kuşatılma altına alınmak isteniyoruz. Baskıların
özellikle son iki-üç yıldır yoğunlaşması da dikkat çekicidir. Kürt sorununda ve
çalışma yaşamında barışı, demokratik ilkeleri, özgürlükleri savunan
Konfederasyonumuz bu nedenle hedef haline getirildi. Konfederasyon genel
merkezimiz basıldı, bir odasında bile 7 saat arama yapıldı. Eski ve yeni genel
merkez yöneticilerimiz gözaltına alındılar, tutuklandılar. Önceleri tek tek
gözaltına alınmalar varken sonradan toplu tutuklamalara dönüştürüldü. Sendika
genel başkanlarımız ve MYK üyelerimiz önce görevden alındılar, kararlı duruşları
devam edince bu kez tutuklandılar. En son DİVES genel başkanımız Lokman
ÖZDEMİR’in tutuklanma olayında bu baskı türlerinin neredeyse tümü denenmiş,
yaşanmıştır.

Hala 9 KESK’li arkadaşımız çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunmaktadırlar.
Aylardır tutuklu olmalarına rağmen bu arkadaşlarımızdan yarısından fazlasının
daha ilk duruşmaları bile yapılmamıştır. AİHM’de bu tür onlarca davadan Türkiye
mahkûm olmasına rağmen uygulama devam etmektedir. Adeta “parasını öder
bildiğimizi yapmaya devam ederiz” denilmektedir.

Arkadaşlarımız şahsında KESK’in emek ve demokrasi mücadele anlayışının
hedeflendiğini biliyoruz. AKP emek ve çalışma yaşamını yeniden dizayn etmek
isterken engel olarak gördüğü KESK’i sindireceğini, pasifize edeceğini
düşünüyorsa yanılıyor. Bizler bu tür baskılarla ilk kez karşılaşmadık. KESK’i
KESK yapan meşru ve fiili mücadele anlayışından vazgeçmemesi ve direnişte
ısrardır. AKP demokrasisi değil gerçek demokrasi tüm ilke ve kurumlarıyla
oturuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. 

 Tutuklu arkadaşlarımız daha fazla mağdur edilmeden derhal serbest
bırakılmalıdırlar. Onların eylem ve etkinlikleri bizlerin de mücadele
gerekçesidir.

Yaşasın emek ve demokrasi mücadelemiz!

                  Uğurcan ALBAK

Dönem Yürütmesi Adına

                                                      Yapı-Yol
Sen Şube Başkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]