31.07.2010 tarihinde
Eğitim-sen binasında KESK’li tutukluların serbest bırakılması talebi ile basın
toplantısı yapıldı. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]