SHÇEK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Normal
0
Sosyal Hizmetler Din Görevlilerine
Bırakılamaz!

AKP
Hükümeti her alanda kadrolaşma atağını sürdürürken bazı kurumların yapısını
değiştirmeye soyunuyor. Kendi ideolojisini her alanda hakim kılarken kurumları
da bu ideolojiye göre yeniden yapılandırmaya yöneliyor.

Akıl ve bilim ise hak
getire.

Son
olarak din görevlilerinin SHÇEK’nda il müdürü, il müdür yardımcısı, kuruluş
müdürü ve kuruluş müdür yardımcısı olmalarının önünü açan “SHÇEK Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanması bu alanda adeta bardağı
taşıran son damla olmuştur. AKP Hükümeti ve onun Bakanı, Genel Müdürü baltayı
taşa vurmuş, gerçek niyetlerini göstermişlerdir.

AKP
döneminde Diyanet İşleri Başkanlığından 2500’e yakın din görevlisinin yatay
geçişle diğer kamu kurumlarına atanması bir tesadüf olamaz. Diyanet İşlerini
bir ara istasyon gibi kullanan hükümet artık din adamlarının yönetici
olmalarını hukuksal dayanakla da sağlama almaya çalışmaktadır.

Milyonlarca
insana sunulan sosyal hizmet bir kamu hizmeti olduğu kadar kuralları olan
bilimsel bir hizmet alanıdır. Bu son derece hassas alanda çalışanların ve daha
önemlisi idarecilerin bu bilimsel eğitimi almış olması gerekir. İmam hatip
lisesi mezunu din görevlileri ne zamandan beri böylesi bir eğitim
almaktadırlar?

Sendikamız
telafisi imkânsız böylesi tehlikeli yaklaşıma karşı mücadele etme
kararlılığındadır. Bu yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için Danıştay’ a
dava açmış ve süreci tüm boyutlarıyla takip etmektedir.

Dava
dilekçemizde (özet olarak); “Dava konusu yönetmelikle SHÇEK Genel Müdürlüğü
bünyesinde din görevlilerinin il müdürü, il müdür yardımcısı ve kuruluş müdürü
olmalarının önü açılmıştır. Yapılan düzenleme sebep ve amaç yönünden hukuka
aykırı olduğundan iş bu davayı açmak gerekmiştir.” denilmekte olup, ilgili
yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması istenmektedir.

 

Basına
ve kamuoyuna duyurulur. 06.08.2010

 

                                                                             

                                                                     SES
MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]