Sendikamız tamgün yasası ile
yürürlüğe giren günde 8, haftada 40 saat mesaisinin, günlük 8 kesintisiz saat
olarak uygulanması talebini Sağlık Bakanlığına iletti.

Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çıkardığı genelgede öğleyin bir saat dinlenme
izni veriliyormuş gibi görünmekte ancak çalışılabileceğini ifade eden hükmü ile
mesai eskisi gibi 9 saat devam ettirilmek istenmektedir. Sendikamız genelgenin
bu hükmünün kaldırılması talebi ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazı
yazmıştır.

Hukuksal çalışma da
yürütülecektir.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
yazılan yazı.

 

SAYI: 701-2010/945                                                                                                                         05.08.2010

KONU: 40 Saatlik Haftalık
Mesai

  

SAĞLIK BAKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

      Genel Müdürlüğünüzün 2010/55
sayılı genelgesi ile sağlık personelinin günlük çalışma süresinin 8 saat olduğu
belirtilmiş ve bununla ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Genelgenin 2.
maddesinde yapılan açıklamalar mesai süresinin günlük fiilen 9 saat
uygulanabilmesine imkan tanıyacak tarzda bir içeriğe sahiptir. Uygulamada
karışıklıkların giderilmesi ve günlük mesainin 8 saat olarak uygulanması
amacıyla genelgenin 2. maddesinin yeniden düzenlenmesi ya da tamamen
kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz. İkinci maddedeki 1 saatlik dinlenme
süresi (öğle tatili) ibaresi belirtildikten sonra personelin kurumdan
ayrılamayacağı ve çağırılırsa göreve icabet etmek zorunda olmasına dair
düzenleme mesai süresini uzatıcı tarzda yoruma neden olmaktadır. Nitekim kimi
başhekimlikler bu tarz uygulamalara başlamışlardır. Eskiden olduğu gibi hizmetin
gereği ve personel eksikliği de düşünülerek sağlık personeli öğlen yemeğini
kurumda yiyip, görevinin başına geri dönmeli ve mesaisi de kesintisiz olarak 8
saat sürmelidir. Genelgenin ikinci maddesinin 1. cümlesinde yer alan, “… ve
istirahatı için personele münavebeli olarak 1 saatlik dinlenme süresi (öğle
tatili) …” ibaresi çıkarılarak maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

 

Kemal YILMAZ                                                    Beriye
YORGUN

Genel Sekreter                                                   Genel
Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]