Toplumun mağdurlarına hizmet sunan
SHÇEK kurumlarında gün geçmiyor ki yeni bir skandal yaşanmasın.

2828 Sayılı yasayla yönetilen kurumda hatırlanacağı üzere,
bu yasayı değiştirerek hizmeti taşeronlaştırmak, SHÇEK kurumlarını il özel
idarelere, dernek ve vakıflara devretmek üzere yasa tasarısı hazırlanmış, başta
sendikamız olmak üzere toplumdan gelen tepkilerle geri çekilmişti. Ancak AKP
hükümeti ve onun bu alandan sorumlu Bakanı, Genel Müdürü yasayla
yapamadıklarını yıllara yayarak fiilen yapmış, bundan dolayıdır ki SHÇEK
kurumlarında taşerona bağlı çalışanların sayısı kadrolu çalışanların sayısını
katlamış ve kurum taşeron kurumu haline gelmiştir.

 

Sosyal hizmet, sosyal devletin asli görevidir. İşsizlik ve
yoksullukla sürekli artan sosyal hizmet talebine AKP hükümetinin bulduğu çözüm
devretme, taşeronlara bırakmadır. Hatta Genel Müdür İsmail Barış “benim kadrolu
personele, meslek gruplarına ihtiyacım yok. Gerekirse taşerondan hizmet alırım”
diyerek bu durumu açıkça söyleyebilmektedir.

 

SHÇEK ÇALIŞANLARINA
İCRA!

Kurum adeta gözden çıkarılmış, kurum çalışanları kendi
kaderine terk edilmiştir. Son dönemlerde SHÇEK’ te çalışanların evlerine icra
gelmektedir. İlk etapta başka şeyleri çağrıştırsa da bu icraların nedeni
kuruluşta yatılı kalan çocuklara, yaşlılara, özürlülere verilen sağlık
hizmetidir. Kuruluş görevlileri hastaneye (Devlet veya Tıp Fakültesi
Hastaneleri) kurum bakımında olan bir hastayı götürdüklerinde sıklıkla
kendilerine senet imzalatılmaktadır. Hastanın devlet güvencesinde olduğu
bilinmesine rağmen bir süre sonra imza atan kişilerin evlerine icra
gelmektedir. Bu durum defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen bugüne kadar
hiçbir önlem alınmamış ve çalışanların mağduriyetleri artarak devam etmektedir.

 

En son Bursa Şube yöneticimiz Kadir Karslı’nın evine icra
gelmesi bardağı taşıran son damladır. Yaşanan skandalın gelişimi aşağıdaki gibidir:

 

27.03.2010 tarihinde Uludağ Üniversitesine M. N. S. isimli
çocuk aile içi şiddet nedeniyle beyin travması geçirerek yatırılıyor ve tedavi
altına alınıyor. Üniversitenin uyarısıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 
16.04.2010 tarihinde SHÇEK’na yazı yazarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa
göre işlem yapılmasını istiyor. 29.04.2010 tarihinde Bursa Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü çocuğun hastaneden alınarak çocuk yuvasına teslimi için “OLUR”
veriyor. 30.04.2010 tarihinde Toplum Merkezi Müdürlüğünden resmi yazı ile
çocuğu almak için Üniversiteye gidiliyor. Bu esnada yatış masrafları için sevk
ya da taahhütname isteniyor. Çocuk Yuvası ile yapılan görüşmede sevk verilene
kadar taahhütname imzalanılması isteniyor. Taahhütname imzalanarak çocuk
alınıyor ve yuvaya teslim ediliyor. 07.05.2010 tarihinde Bursa 2. Çocuk
Mahkemesinden çocuk hakkında 5395 sayılı kanunun 5/1.c maddesine göre korunma
kararı veriliyor. Ancak sistemde yaşanan sıkıntıdan kaynaklı olarak çocuk anne
ve babasının güvencesinden (güvencesizliğinden!) alınıp 2828 sayılı kanuna göre
işlem yapılamıyor. 07.06.2010 tarihinde Üniversiteye yazı yazılarak borcun
kişisel borç olarak değerlendirmeyip Kamu Borcu olarak işlem yapılaması
istenildiği halde Bursa 12. İcra Dairesinde 2010/11174 sayılı yazıyla Kadir
Karslı hakkında icra işlemi başlatıyor.

 

Gerek SHÇEK açısından gerekse Sağlık Bakanlığı açısından bu
durum skandal niteliğindedir. Benzer sorunlar kurumda düşük ücretlerle
çalıştırılan taşeron işçiler olmak üzere birçok çalışanın başına gelmektedir.
Ancak kurum bugüne kadar sorunu çözme iradesini gösterememiştir. Belli ki
“sağlıkta dönüşüm” adıyla sağlık, “yeniden yapılanma” adıyla sosyal hizmet
gözden çıkarılmış, bu alanlar hızla piyasalaştırılmak istenmektedir. Sosyal
devletin asli görevi olan bu iki hizmet alanı da AKP eliyle bir yandan küresel
sermayeye diğer yandan büyük bir hızla cemaat ve vakıflara peşkeş
çekilmektedir.   30.06.2010

 

 

                                                                                                                        SES
GENEL MERKEZİ 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]