SES Eskişehir Şubesi kapatılması Sağlık Bakanlığınca kabul
edilen Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Zübeyde Hanım kampüsünün
kapatılmaması için hastane önünde eylem yaptı. Basın açıklamasında konuşan Şube
Başkanı Bülent Nazım YILMAZ tüm Tepebaşılıları hastanelerine ve
sağlık
çalışanlarına sahip çıkmaya çağırdı. Bu uygulamanın sağlıkta özelleştirmenin
bir parçası olduğu ve Kamu Hastane Birlikleri Yasası daha yaşama geçmeden bakanlıkça
uygulamaya başlandığı dile getirildi.

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]