ESKİŞEHİR ŞUBE; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI YIKIMDIR !

Facebook
Twitter
WhatsApp


Değerli Eskişehirliler, Değerli Basın Emekçileri,

     Bugün Sağlıkta Dönüşüm Programı adı verilen yıkım programlarının önemli bir ayağı olan Aile Hekimliği’nin  ilimizde başlamasının 4. yılı dolmuş bulunmaktadır.V e söylenen masallara rağmen, tüm göz boyamalara rağmen, harcanan milyonlarca liraya rağmen geldiğimiz  nokta tam anlamıyla bir yıkımdır çöküştür.

      Hepiniz hatırlarsanız Hepimiz hatırlarız. Daha dün gibi Eskişehir e asılan afişler hafızalarımızdadır. Ne diyordu bu afişler. Herkese ücretsiz sağlık hizmeti diyordu. Ne diyordu bu afişler 24 saat hekime ulaşabilirsiniz diyordu. Peki bugün nerdeyiz.Aile Hekimliğine Her başvuruda 2 TL ücret ödüyoruz.24 Saat Hekime ulaşma ise tam bir hayal olduğu ortada.Üstelik Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yoksular aleyhine eşitsizlikler artmış kırsal başta olmak üzere Sağlık hizmetlerine ulaşım giderek zorlaşmıştır.Süreç içinde gerçekleştirilen diğer tüm yıkım adımlarıyla  SSGSS yasası,SGK  kurulması Performans uygulamaları ,ilaca erişimin zorlaştırılması ,Tedavi uygulama yönetmelikleriyle ,sağlık her aşamada paralı hale getirilmiş o çok övünülen Özel hastanelere gidebilme özgürlüğünün  ise  ne menem bir şey olduğu daha çok ortaya çıkmıştır.

       Bu süreçte hekimlere vaat edilen sahte cennet bütün hışmıyla çökmektedir. Aile Hekimliğinin başlangıcından bu yana birçok Yönetmelik değişikleri gerçekleştirilmiş her yeni yönetmelikte hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları daha bir geriletilmiştir. Birinci basamakta  bilimsel, planlı, ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmetinin yerini rekabetçi plansız bir muayenehanecilik almıştır. Ve çıkartılması planlanan yeni yönetmeliklerle Aile Hekimleri muayenehaneleri bile sınıflandırılmaya kalkışılarak eşitlikçi bir hizmet sunumu çoktan bırakılarak aslında halkı sınıflara bölerek hizmet sunan bir modele geçilmesi planlanmaktadır. Ve yönetmeliklerden gene anlaşılmaktadır ki Artık Aile Hekimliğinin tüm ülkeye yayılmasının tamamlanmasıyla ücretlerde düşürülecek. Sözleşmeli çalışmanın saklanan gerçek yüzü ortaya çıkacaktır.

       Tüm eleştirilerimize rağmen inatla çıkartılan ve 16 Temmuz itibarı ile Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen Tam gün Yasası ve ardından çıkarılması planlanan Kamu Hastane Birlikleri yasası ile siyasi iktidar nasıl bir sağlık ortamı nasıl bir hekimlik  nasıl bir çalışma düzeni istediğini açıkça göstermiştir. İş güvencesiz, sözleşmeli- düşük ücretlerle çalışma, Tam Gün Kölelik, halka ise paran kadar sağlık Daha sonra çıkartılmayı bekleyen Kamu Personeli Yasalarıyla bu yıkım tamamlanmak istenmektedir. Yani Sağlık tüm basamaklarıyla özelleştirilmek sağlık çalışanları kölece iş güvencesiz çalıştırılmak Hastaneler satılmak,  eczane zincirleri kurularak büyük tekellere yandaş sermayeye rant sağlanmak istenmektedir.

       Değerli Eskişehirliler, Değerli Basın Emekçileri,

       Hepinizin gözleri önünde, Eskişehir kamuoyu önünde Eskişehir Tabip Odası, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi olarak yıllardır Sağlık ta yıkım programlarına karşı mücadele ediyoruz. Her geçen söylediklerimizin bir bir ortaya çıktığını sağlık ortamının tam bir yıkıma gittiğini görüyoruz.Siyasi iktidarı bu politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Herkese eşit ücretsiz ulaşılabilir nitelikli kamusal bir sağlık hizmeti çalışanlara onurlarına yakışır bir ücret güvenceli çalışma hakkı istiyoruz.

       Buradan bir kez daha söylüyoruz. Sağlıkta yıkım programları durdurulana dek Herkese eşit ücretsiz nitelikli ulaşılabilir bir sağlık sistemi için demokratik bir sağlık ortamı için hekimlere tüm sağlık çalışanlarına onurlarına yakışır bir ücret ve güvenceli bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz.

 

 

ESKİŞEHİR TABİP ODASI                                   SES ESKİŞEHİR ŞUBESİ

 

                                                                                 DR.BİRTÜRK ÖZKAVAK

                                                                 ESKİŞEHİR TABİP ODASI GENEL SEKRETERİ

 


 

 

 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]