4-B’LİLER HAKKINDA (ÜNV. HAST. DAHİL) SAGLIK BAKANLIGI DUYURUSU

Facebook
Twitter
WhatsApp

Üniversite
hastanelerinde ve diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan 4/B’lilerin
sözleşmelerini tek taraflı fesih etmeleri (istifa etmelerinde) halinde bir
başka kamu kurumuna bir yıl geçmeden 4/B li olarak başlayamayacaklardır.

 Sağlık Bakanlığı, 2 Temmuz 2010 tarihinde yayımladığı
duyuruda, 5917 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin (B) fırkasında yer alan “Fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır”
ifadesine
dayanarak, “Üniversite hastanelerinde
çalışanlar dahil, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışmakta iken KPSS–2010/5 sonucuna
göre tercih yaparak, Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin,
hizmet sözleşmelerini tek taraflı feshetmeleri halinde Bakanlığımız bünyesinde
4/B sözleşmeli personel olarak istihdamı mümkün değildir. Aynı şekilde
sözleşmesini feshetmiş olmakla birlikte fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmemiş olanların Bakanlığımızda istihdamı mümkün bulunmamaktadır”

demektedir.  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]