NİĞDE’DE YÖNETİCİMİZE SÜRGÜN KINANDI

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

BASIN VE KAMUOYUNA

SES Niğde temsilciliği (YKÜ) örgütlenme sekreteri Cuma ÇELİK;
Niğde Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında Santral Memuru olarak görev yapmakta
iken 28.04.2010 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünce 3(üç) ay süreli geçici olarak 75 km (Yetmişbeş kilometre)
uzaklıkta olan Çiftlik İlçe Hastanesine kendi iradesi dışında “ihtiyaca binaen”
görevlendirilmiştir.

Başhekim ve Başhekim Yardımcıları, Niğde Devlet Hastanesi
Müdürü ve Sağlık Müdür Yrd. ile yapılan görüşmelerde sürekli çalışma barışı ve
diyalog
kültürü benimsenmiş 4688/18 md. ve arkadaşımızın Niğde Üniversitesinde
örgün eğitimde öğrenci olmasından kaynaklı Anayasanın 42.Md anımsatılmış
yapılan görevlendirmenin iptali istenmiştir.Ancak; tüm Kurum Yöneticileri bu
süreçte bizleri haklı bulmuş yapılan geçici görevin iptal edilmesi için dilekçe
istemiş (28.04.2010/….) ve Sağlık Müdürü sürekli il dışında olduğundan
kendisiyle görüşme gerçekleşemediğinden, Sağlık Müdürü ile mutlaka  görüşmemiz gerektiği ondan sonra da yapılan
görevlendirmenin iptal edileceği söylenmiştir.Sağlık Müdürü Niğde ye gelince
MYK üyesi Ümit DOĞAN la birlikte görüşmeye gidilmiş randevu talebimiz
reddedilmiştir .Bunun üzerine Sağlıktan sorumlu Vali Yrd. Polat KARA ile
görüşme yapılmış; hukuki haklarımız talep edilmiştir. Bunun üzerine Vali Yrd.
Polat KARA bu görevlendirmenin doğru olmadığını bu görevlendirmeyi iptal
edeceğini söylemiştir. Bizde Valinin sözünün teminat olduğunu ve süreci takip
edeceğimizi söyleyerek (10.05.2010/7190)  dilekçemizi bizzat kendisi onaylayıp
tarafımızca evraka verilerek ayrıldık.

 Gelinen bu zamanda arkadaşımıza idarece sürekli baskı
yapılarak görevden ayrıl yoksa açığa alınacaksın sendikada seni kurtaramayacak
gibi tehditlerle rahatsız edilmiştir. Tekrardan Vali Yrd. Polat KARA’ya durumu
sormaya gittiğimizde kendisinin izne ayrıldığı gelmeyeceği söylendi. Yerine
bakan Vali Yrd. Mehmet Hayri KURT’la yaptığımız görüşmede durumun
geçiştirildiğini ve süreçten herkesin haberinin olduğunu çözüm yerine nasihat
ve fikir veren bir anlayışla bürokratik işlemlerle boğup tıkamak istediklerini
anladık. Haklarımızı biraz yüksek sesle ifade edince “Taşkınlık yapmayın” diyen
Vali Yrd.M.H KURT la görüşmenin devam etmesinin bir fayda getirmeyeceğini ve
kararın idari değil siyasi olduğunu anlayarak odasından ayrıldık.(21.05.2010)
Bu gelişmelerin ardından;

Niğde valisi Alim BARUT’la aynı gün saat 16:30’a randevu
alındı ve KESK Niğde Şubeler Platformu adına bir katılımcı arkadaşla beraber
yaklaşık 45’
yaptığımız görüşmede Cuma ÇELİK’in hukuki ve her şeyden önce üç (3) çocuklu bir
aile babası olduğunu gideceği yerin 75 km uzaklıkta geliş-gidiş yapmasının fiziki
ve ekonomik anlamda zorluk yaratacağı ifade edildi. Geçici görevlendirmesi yapıldığı
yerde çalışan aynı unvandaki Sağlık Sen üyesinin, üyemizin okuduğu Üniversitede
öğrenci olmasından kaynaklı olarak İl Sağlık Müdürlüğüne (Merkeze) naklen tayin
yapılırken SES YKÜ Cuma ÇELİK onun yerine geçici olarak görevlendirmenin
altında yatan nedenlerin anlamsız olduğunu ifade ettik.

Yine SES üyelerine İl Sağlık Müdürü ve diğer yöneticiler
tarafından baskı yapıldığı, sendikalar arası ayrım olduğu, idarecilerin
uyarılarımıza rağmen çözüm bulmadığı ilgili kanun ve genelge doğrultusunda
4688/11 Md. ve diğer hukuki nedenler göz önünde bulundurularak bir yazı
çıkarılıp kurumlara gönderilmesini talep ettik. Yeşil Kart bürosunda halen
sağlık personellerinin çalıştığı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
2008/41
sayılı genelgesine göre “sekretarya hizmetleri sağlık personeli tarafından
verilmez” ifadesinin yer aldığı ve süresi dahi belli olmayan geçici
görevlendirmelerle SES üyesi (Sağ.Mem.Cemal GÜNEN) arkadaşımızın Y.Kart
Bürosunda  iradesi dışında çalıştırılarak
mağdur olduğunu ifade ettik.Yine ilimizde gerek resmi gerekse özel spor
müsabakalarında görevlendirilen sağlık personeline araç tahsis edilmediği
(Ambulans) ve yolluklarının diğer görevli çalışanlara göre çok düşük olduğu ve
zamanında ödemelerinin yapılmadığını bazen gece yarılarına kadar süren
müsabakalarının olduğu ve ertesi günü izinli sayılmadıklarını  anlatarak yaşanan bu sorunlara çözüm
önerilerimizin olduğunu söyledik.          

Niğde Valisi Alim BARUT Cuma ÇELİK’le ilgili dosyayı
inceleyeceğini ama iptal edeceğim demiyorum diyerek aslında niyetinin ne
olduğunu da görüşmenin geneli değerlendirildiğinde belli etmiş oldu. Ben Vali
olarak bir memuru görevlendiremeyecek miyim, “benim arkamda sendika var,
gitmem, yazıyı tebliğ etmem” gibi davranışlar doğru değil gibi söylemlerde
bulunarak sorunumuza çözüm bulamamış SES’e attığınız adıma dikkat edin msj’ını vermiştir.
Yeşil kart bürosunda çalışanlarla ilgili olarak ta ilgili genelge doğrultusunda
görevlendirmeler yapacağını söyleyerek sorunu çözeceğini ifade etmiştir. Spor
müsabakalarında yerelden kaynaklı sorunları görüşeceğini ifade etmiştir.         

Sonuç olarak; Niğde Valisi ile yapılan görüşmede asıl
sorunun Cuma ÇELİK’in görevlendirmesi üzerine olduğu ve mutlaka iptal edilmesi
gerektiği Genel Merkezin konu hakkında bilgisi olduğu ve yerelde çözülmesinin
önemsendiği ifade edilerek toplantı sona ermiştir. SES Niğde temsilciliği
olarak saygın bir şekilde Vali tarafından ağırlanmamız ve diyalog kültürünün benimsenmesini
anlamlı buluyor ama sorunun çözümü konusunda somut adımın atılmasını bekliyoruz.
Genel Merkez veya KESK üzerinden hem görüşme hem hukuki anlamda Niğde de
yaşanan bu siyasi komplonun açığa çıkarılması önümüzdeki dönemin örülmesi
açısından çok önemli olması nedeniyle bu gün ilimize SES Genel Başkanı Bedriye
YORGUN gelerek İl Sağlık Müdürlüğü önünde 15:30 da Temsilcilik Başkanımız
Yılmaz YILDIZ ve üyelerimiz ile birlikte kitlesel bir basın açıklaması yaparak;
Başta İsrail’in yaptığı katliama ve ülkede ve İlimizde Sağlık alanında yaşanan
belirtmiş olduğumuz sorunları kınayarak çalışanları ve kamuoyunu bilgilendirmiştir.

           

 

                                                        Yılmaz YILDIZ

SES Niğde Temsilcilik Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]