Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Özlem HOŞMAN’a yapılan şiddeti kınamak ve Dr.
Ömer EYİCİL’in görevden alınması için,

İş güvencesiz değil,
kadrolu-güvenceli çalışmak için,

Başta
görevlendirmelerde adalet-eşitlik için,

Ekibin
önemli bir parçası olan mesleğimizin gereklerini yerine getirmek ve meslek
onuruna yakışır çalışma yaşamı taleplerimiz için basın açıklaması yapıldı. 
                                                                 


 


  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]