Sendikamız, tüzüğünde yer alan
“savaşsız ve sömürüsüz bir yaşam” ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmuş ve bugüne
kadar ölüm karşısında yaşamı, savaş karşısında barışı, düşmanlıklar karşısında
kardeşliği savunmuştur. 

Bugün, bu taleplerin daha çok
sahiplenilmesi ve hayata geçirilmesi için çabalarımızın artırılması gereken bir
dönemi yaşıyoruz. Ardı ardına yaşanan çatışmaların ve ölümlerin durdurulması,
toplumda savaş ortamına girildiği kaygısının giderilmesi ve devamı halinde kışkırtılabilecek
olan şovenizme meydan vermemek için hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir.

Ülkemizde tüm siyasiler, tüm devlet kurumları tarafından
Kürt sorunun varlığının kabul edilmesi, uzun yıllar süren çatışmasızlık ortamı,
çözüm için adımların atıldığının söylenmesi, hatta ‘açılım’  yapıyoruz denilmesi ve sorunun her platformda
tartışılması tüm toplumu umutlandırmıştı. Ancak yeniden askeri yöntemlere ve çatışmalı
ortama dönülmesi ciddi olarak halkı ve bizleri endişelendirmektedir.

Oysa beklentiler, akan kanın durması, gençlerin ölmemesi,
anaların-babaların ağlamaması, hergün onlarca eve genç cenazenin gelmemesi için
çözüm üretilmesidir.

Çünkü çatışmalar ve savaş ortamı sadece insanlarımızın
canını almıyor. Bu ülke emekçilerinin, işçilerinin alın teri ile yarattığı tüm
ekonomik değerler de heba ediliyor. Gün gittikçe daha fazla yoksullaşıyoruz.
Yoksullaştıkça da uluslararası tekellere, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlara
muhtaç ediliyoruz. Bu da yetmiyor kışkırtılmış şovenist ortam içerisinde güvencesiz,
esnek, kuralsız çalışmayı dayatan yasalar bir bir hayata geçiriliyor. Biz
emeğin özgürleştiği, demokratik bir ülkede tüm farklılıklarımızla kardeşçe
yaşamak istiyoruz.

Bunun için başta hükümet olmak üzere, tüm siyasi partiler ve
TBMM barışçıl ve demokratik bir çözüm için sorumluluk almalıdır. Artık silahlar
susmalı barış ve kardeşlik kazanmalıdır.

 

                                                                                       SES GENEL MERKEZİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]