SES Amasya temsilciliğinin Merzifon öğretmen evinde düzenlediği
yemeğe 110 kişi katıldı. SES Amasya İl Temsilcisi Recep KARABEK; 15 Haziran
2010 günü, Kızıldere ve Güler ZERE anmalarına katıldıkları gerekçesi ile keyfi
şekilde gözaltına alınan KESK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin hukuksuzca
gözaltında tutulmalarını protesto ederek başladığı konuşmasında, “bizleri
yıldıracaklarını zannedenler şunu iyi bilsinler ki; bizim tarihimiz zulme karşı
direnmenin tarihidir, bizim tarihimiz emekçilerin insanca yaşam mücadelesinde
baskılara, sürgünlere ve cezaevlerine karşı direnme” tarihidir dedi. Kamusal
alanın özelleştirilmek istendiğini kamu hastane birlikleri ve Genel Sağlık
Sigortası yasası ile sağlık hizmetinin ticarileştirildiğine değinen KARABEK;
bizim yıllar önce bildirilerimizde ve eylemlerimizde değindiğimiz bu hak
ihlalleri bugün gerçekleşmeye başladı. Mücadelesinin meşruluğunu ve doğruluğunu
işyerlerinden emekçilerden alan SES ve KESK üyelerine bugün düşen görev dünden
daha cesur, daha direngen ve daha kararlı olmaktır dedi.

Tekel işçilerinin Ankara’da yaktığı ateş bizim burada
içimizi ısıtmıştır. Tekel İşçileri iş, ekmek ve gelecek talepleri için Kürdüyle
Türküyle omuz omuza mücadele ederek emek mücadelesinin insanların arasındaki
ayrımları nasıl yok ederek emekçileri birleştirdiğini göstermiştir.

 Emekli üyelere plaket verilmesi ve yeni üyelere rozet
takılması ile devam eden yemek çekilen halaylar ve söylenen türkülerle sona
erdi.

 


 


 


 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]