7.DÖNEM 6. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUMUZU YAPTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamızın 7. Dönem 6.ç Merkez Temsilciler Kurulu (MTK)
12–13 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Şube/Temsilcilik başkanlarımız ile 1/750 üye üzerinden
illerinden seçilerek gelen delegelerden oluşan, dört ayda bir toplanan ve Genel
Kurul sonrası 2. büyük karar alma organımız olan MTK’na katılım oldukça yüksek
oldu.

MTK‘da; geçmiş dört aylık sürecin değerlendirilmesinin yanı
sıra gündemimizde yer alan kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı, Aile Hekimliği,
657 sayılı yasa konusundaki değişiklik tasarısı, işyerlerimizde yaşanan
sorunlar, taşeron ve sözleşmeli çalışanların sorunları, ülkemizde görece sakin
geçen sürecin ardından başlayan çatışmaların sendikal çalışmalarımıza
yansımaları, barış ve kardeşliğin pekiştirilmesi için bize düşen görevler
üzerine konuşmalar ve tartışmalar gerçekleştirildi, öneriler görüşüldü. Aynı
zamanda örgütlenme, eğitim, hukuk, basın-yayın konusundaki çalışmalar
değerlendirilerek öneriler sunuldu.

Özellikle Kamu Hastane Birlikleri ve Personel Yasasında
(657) yapılmak istenen değişiklikler, iş güvenceli çalışma konusunda
mücadelenin büyütülmesine özel önem verildi.


 

 

 


 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]