İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumlarında döner sermaye
adaletsizliğinin düzeltilmesi konusunda Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet verdiği
sözü tutmadı. Adaletsizliği giderilmesi konusunda şubemiz tekrar eylemlere
başladı. Çarşamba günü iki saat iş bırakıldı.


 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]