Ülkemizdeki maden ocakları işçilere mezar olmaya devam
ediyor. Zonguldak’ta yaşanan maden patlamasını kaza olarak değerlendirmek mümkün
olmadığı gibi kader olarak ifade etmek ise sorumluluktan kaçmak anlamına
gelmektedir.

Son aylarda art arda yaşanan madenlerdeki iş cinayetleri bu
alandaki taşeronlaştırmanın, kar hırsının, yeterli önlemler alınmamasının ve
daha da önemlisi gereği gibi denetlenerek yaptırım uygulanmamasının sonucudur. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği konusundaki önlemlere en çok önem verilmesi gereken
madencilik sektöründe tamamen kar amaçlı çalışan taşeronluk sistemi
uygulandıkça yeni iş cinayetlerinin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

 

İşkolumuzda sağlık ve sosyal hizmeti verenlerin taşeron olarak
çalıştırılması, sağlık ve sosyal hizmet sunumunu kötü etkilediği gibi
çalışanları da olumsuz etkilemekte hastalık, iş kazası vb. daha açık hale
getirmektedir. Bunun bir de işletme haline getirilmiş hastanelerde
uygulanacağını düşünürsek, çalışanda hizmet alan da her zaman risk altında
olacaktır. Tıpkı maden ocağında ölüme mahkum edilen taşeron işçileri gibi. İşte
bu nedenle başta taşeronlaştırma, güvencesiz çalıştırma, iş sağlığı,
işgüvenliği ve tüm diğer taleplerimiz için 26 MAYIS’TA GREVDE olacağız.

 

Bugün Zonguldak Maden ocağında yaşamını yitiren işçilere tüm
işçi ve emekçilerin borcu vardır.   Bu
kaza ve benzerlerinin başımıza gelmemesi için tamda greve çıkma zamanıdır. Tüm
emek ve demokrasi güçleri benzer süreçlerin bir daha yaşanmaması için; 26 Mayıs
Grevinde alanlara çıkarak taleplerini haykırmalıdır. Bu mücadele hayatlarını iş
kazalarında kaybedenlere karşı borcumuz yanında, çocuklarımızın yarınlarına
sahip çıkma borcudur da aynı zamanda.

 

Zonguldak’ta yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, ailelerine,
yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm işçilere başsağlığı diliyoruz. Aynı zamanda ağır
ve tehlikeli işler kapsamında değerlendirilen madencilik sektöründeki
taşeronlaştırmaya son verilmesi ve gerekli önlemler alınması, denetimler
yapılması için siyasi iktidarı göreve çağırıyoruz. 20 Mayıs 2010

 

 

                                                                               SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]