10–16
Mayıs tarihleri arası Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Çalışma
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından sosyal güvenlik
alanına yönelik övücü açıklamalar yapılırken gerçeklik ne yazık ki bunun tam
tersidir.

Özellikle
kriz sonrasında işini kaybeden binlerce işçi ve ailesi, Bağ-Kur prim borcu olan
binlerce esnaf artık bugün sağlık hizmeti alamamakta, sosyal güvenlik hakkından
yoksun olarak yaşamaktadır.

18 yaş
altına sağlık hizmetini koşulsuz olarak vereceğiz diyenler bugün bu hizmeti
vermemek için bin dereden su getirmektedirler. 18 yaş altındaki çocukların
sağlık hakkı alabilmesi birçok şarta bağlanmıştır.

SGK her
gün yayınladığı tebliğler ile sağlık hakkını sürekli kısıtlamaktadır. SGK katkı
payı ödemeden sağlık hizmeti almayı imkansız hale getirdiği gibi, her geçen gün
artan katkı payları halkımızı sağlık kurumlarına gitmekten korkar hale
getirmiştir.

SGK bir
sosyal güvenlik kurumu gibi değil bir finans sistemi, bir banka gibi
çalışmaktadır. Bu kurumun parası olmayana, yoksula, işsize sağlık hizmeti verme
ya da onlara sosyal güvenlik hizmeti verme gibi derdi yoktur.

Ancak
SGK yoksula, işsize karşı hakkını sıkı sıkı savunurken; özel hastanelere, ilaç
tekellerine karşı sonsuz toleransı vardır. Bu nedenle de sosyal güvenlikteki
açık tarihinin en büyük rakamlarına ulaşmıştır.

SGK’ nın
bugün halka sunduğu tek seçenek onlara borç takvimi hazırlamak ya da borçlarını
kredi kartıyla ödemelerini sağlamaktır.

Bu
anlayışla yönetilen bir sosyal güvenlik kurumunun sosyal güvenliğe ve topluma
hiçbir katkısı olamaz. 11.05.2010

            

 

                                                                                               Bülent Nazım YILMAZ

                                               
                                                                                                                        SES Eskişehir Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]