Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev
yapan yönetim kurulu üyelerimize güvenlik görevlileri tarafından hastane
müdürünün talimatı ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Hastane bahçesinde EMEK
Platformu ve KESK Şubeler Platformunun desteği ile basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Hastane müdürü istifaya davet edilmiştir.

                                                    BASINA VE KAMUOYUNA

 “Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları hastanesinde yaşanan sorunlar her geçen gün artarak devam etmekte
personel yetersizliği, her bir hasta yatağında 2–3 hastanın yatması, güvenliğin
yetersizliği, acil serviste ki fiziki koşulların olumsuzluğu her geçen gün
artarak devam ederken ne yazık ki idareciler aslı görevleri olan hastane
koşullarını düzeltip yetersizlikleri giderme yerine kendi saltanatlarını koruma
ile uğraşmaktalar. Hastanede çalışan mütahit elemanlarını da kendi
akrabalarından oluşturarak bu saltanatı korumaya çalışmaktalar. Yolsuzluğa,
baskıya, zora karşı koyanları da zorla sindirebileceklerini düşünmekteler.
Hastane idarecilerini görev ve sorumluluklarının sağlık hizmetini en iyi
şekilde sunumu olması gerektiğini, bunun dışında hastane idarecilerinin
çalışanlar arasında ayrım yaparak sendika üyeliklerine göre ayırım yaparak
birilerini ötekileştirerek baskı kurmayacaklarını bilmelidirler.

Yaşanabilecek en ufak tartışmayı iktidar kaygısı ile düşünüp
hastanede görevli bulunan güvenlik, yemekhane ve bilgi işlem çalışanlarını
kendi talimatıyla yönlendirip görevli personele saldırtabilecek kadar
pervazsızlaşmak yöneticilikle bağdaşmamaktadır. Hastanenin güvenliğini sağlamak
için işe alınanların, idarecilerinin tetikçiliğini yapmasını kabul etmek mümkün
değildir. Hastanede asli görevlerini unutup hastaneyi kendi çiftlikleri gibi
kullanan böyle şahıslar ekmek parası için çalışan taşeron elamanlarını da kendi
buyruklarında kullanmaktan çekinmemektedirler.

 Son olayla çalışanlar
kendi güvenliklerini koruma ile görevli şahıslardan çekinir hale gelmişlerdir.
Taşeron çalışanlar görev ve sorumluluklarını karıştırmamalı, asli görevlerinin
dışında kimsenin kölesi olmadıklarını bilmelidirler. Yönetim erki bu uygulama
ile çalışanı sindirebileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içinde olduklarını
bilmelidirler. Şunu bir kez daha ifade etmek gerekir ki, İktidar partisi, kendi
çıkarları adına hareket eden kamu kurumlarında ki her türlü usulsüzlüğü ve
yakışıksız davranışı sergileyen yöneticileri görmek durumundadır. Bu
yöneticiler, onları oraya atayanları da sıkıntı içinde bırakacak ve zor duruma
düşürecektir. Bizler her zaman sorunları diyalogla çözme girişiminde olan bir
sendika olarak bu güne kadar örgütlü mücadeleye inancımız gereği çalışanların
hangi sendikada örgütlenmeleri gerektiğine bir müdahalede bulunmadık. İnsanlar
özgür düşünceleri ile istedikleri yerde bulunabilirler. Birilerine şirin
görünme adına idarecilerin bu tür davranışlara girmelerini doğru bulmadığımızı
bir kez daha ifade ediyor.  Müdürün
talimatıyla hareket eden müteahhit elemanlarının yarattığı bu olayı bir kez
daha kınıyor, müdürü hak etmediği bu görevi bırakmaya çağırıyor, yetkilileri bu
konularda daha hassas davranmaya davet ediyoruz.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]