16.03.2010 tarihinde sabah saat 06 civarında Tüm- Belsen
Şube Başkanı Ferit EPÖZDEMİR’inde içinde bulunduğu 16 kişin gözaltına alınması
ile ilgili olarak 17.03.2010 tarihinde Tüm- Belsen genel sekreterinin de
katılımı ile KESK Şubeler Platformu olarak basın açıklaması yapılmıştır.
 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]