Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası, TTB ve Bağlı Tabip odaları ile Sağlık Meslek Dernekleri,
Uzmanlık dernekleri, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası AKP hükümetinin Sağlıkta;
Dönüşüm adı altında uygulamaya koyduğu yıkım politikalarını protesto etmek amacıyla
Sağlık Bakanlığına siyah çelenk bıraktılar.

Öğle saatlerinde Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bir araya gelen örgüt temsilcileri
ellerinde onlarca siyah çelenkle yürüyüşe geçtiler.

Yol boyunca; Herkese Sağlık
Güvenli Gelecek, Sağlık Haktır Satılamaz, Hastaneler Halkındır Satılamaz, AKP
Sağlığa Zararlıdır, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek Vb.
sloganların atıldığı yürüyüşe halk ta alkışlarla destek verdi.

KESK Genel Başkanı Sami EVREN
ve KESK MYK üyeleri ile KESK’e bağlı diğer sendikaların Genel Merkez Yöneticileri
ile Bazı Siyasi Parti temsilcilerinin de destek verdiği eylemde Ortak Basın
açıklamasını TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Eriş BİLALOĞLU yaptı.

Ardından Söz alan SES genel
Başkanı Bedriye YORGUN;  Sağlığı HAK
olmaktan çıkaran, piyasanın insafına terk eden, bu gün de Kamu Hastane
Birlikleri adı atında Sağlık Emekçilerine güvencesizliği ve geleceksizliği
dayatan AKP’ nin politikalarına karşı yine sokakta,  yine eylemdeyiz.

IMF ve Dünya Bankasının
kredisi ve talimatları ile yarattıkları yıkımı pembe masallarla ve süslü
söylemlerle anlatanlara soruyoruz? 
“Sağlık Emekçilerine şiddeti, hastalara hastanelerde rehin tutulmayı,
meslek hastalıklarından sakat kalan ve ölen emekçileri, sağlığa ulaşımı
katkı-katılım payları ile her geçen gün biraz daha fazla engellemeyi daha ne
kadar tatlı bir masal olarak sunacaksınız?

 Artık Masal Bitti. En temel insan hakkı olan
SAĞLIK HAKKI’ nı piyasaya (pazara) sunmak demek olan dönüşüm politikalarınıza
karşı mücadelemiz artarak devam edecektir”  şeklinde konuştu.

 

BASIN AÇIKLAMASI
Hükümetlerin uyguladıkları sağlık politikalarının ekonomik ve
politik tercihleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunları uygun görmesek de
anlıyoruz, “olağan” buluyoruz.

Bizler de halk sağlığı, hastaların hiç bir engel olmaksızın hizmete
ulaşımı, özlük haklarımız,mesleğimizin geleceği açısından değerlendirmelerimizi
yaparak görüşlerimizi açıklıyor, tutum alıyoruz. Ancak politika yapanların,
iktidarların, hükümetlerin tercih ettikleri politikayı uygularken sağlıkçıları
kötüleyen, halkla karşı karşıya getiren, gerçek dışı beyanlarla yönlendiren bir
tutum izlemelerini kabul etmiyoruz. Bizler bu tarzın en belirgin örneğini 12
Eylül’le birlikte Kenan Evren’in söyleminde görmüştük. Son olarak “tam gün”
yasası sürecinde de Başbakanın ve Sağlık Bakanının Kenan Evren’i aratmayacak
tarz ve üslup içerisinde olduğunu yaşadık.

Bu ülkenin sağlıkçıları olarak bugün, 14 Mart 2010 tarihinde bir kez
daha Hükümetin bu yaklaşımını protesto ediyor ve tarihe sağlıkçıların meslek
kuruluşları, sendika, uzmanlık dernekleri ve derneklerine rağmen icraat yapan
bir Hükümet ve Sağlık Bakanı olarak kaydediyoruz.

SAĞLIK VE
SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI
(DEV-SAĞLIK İŞ)
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ (TMRT-DER)
TÜM
RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜM-RAD DER)
TÜRK HEMŞİRELER
DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TÜRK PSİKOLOGLAR
DERNEĞİ
SÖZ-SEN
ÇEVRE VE SAĞLIK DERNEĞİ
TÜRK TABİPLERİ
BİRLİĞİ
UZMANLIK DERNEKLERİ

 • KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ
 • TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK)
  DERNEĞİ
 • TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
 • TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
 • TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
 • TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ
 • ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ
 • TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
 • TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
 • TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ
 • TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİ
 • TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ
 • TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ
  DERNEĞİ
 • TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ
 • TÜRK GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ
 • TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ
 • BALIKESİR TABİP ODASI
 • ÇORUM TABİP ODASI
 • ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI
 • SİNOP TABİP ODASI
 • İSTANBUL TABİP ODASI
 • ANKARA TABİP ODASI
 • BOLU TABİP ODASI
 • HATAY TABİP ODASI
 • ADANA TABİP ODASI
 • AFYONKARAHİSAR TABİP ODASI
 • KOCAELİ TABİP ODASI
 • SAMSUN TABİP ODASI
 • EDİRNE TABİP ODASI
 • SİİRT TABİP ODASI
 • ŞIRNAK TABİP ODASI
 • KASTAMONU TABİP ODASI
 • YOZGAT TABİP ODASI
 • SAKARYA TABİP ODASI
 • KIRKLARELİ TABİP ODASI
 • DİYARBAKIR TABİP ODASI
 • GAZİANTEP TABİP ODASI
 • ESKİŞEHİR TABİP ODASI
 • BURSA TABİP ODASI
 • MANİSA TABİP ODASI
 • ADIYAMAN TABİP ODASI
 • DENİZLİ TABİP ODASI
 • TEKİRDAĞ TABİP ODASI
 • AĞRI TABİP ODASI
 • MARDİN TABİP ODASI
 • MUĞLA TABİP ODASI
 • BATMAN TABİP ODASI
 • TOKAT TABİP ODASI
 • NİĞDE TABİP ODASI
 • MERSİN TABİP ODASI
 • İZMİR TABİP ODASI
 • KIRIKKALE TABİP ODASI
 • AYDIN TABİP ODASI
 •  


   

   

   


   

   

   


   


   

   

   
   

      
   
   

   

   

   

   


   

  İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]