Sağlık haftasında “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sağlık alanında yarattığı tahribata ve TBMM gündemine getirilmek üzere olan “Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı”na dikkat çekmek için hafta boyunca eylem ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Bunun ilki olarak 10 Mart günü hastanelerde bildiri dağıtımı ve açıklamalar yapıldı. Hem sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ve talepleri hem de sağlık hizmeti alanların sorunları ve çözüm önerilerimiz hafta boyunca yapılacak eylemlerde dile getirilmeye devam edilecek.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]