31 Mart 2010 Çarşamba günü Toros
Devlet Hastanesi önünde 40 yaşında oldukları için işten atılan işçiler hakkında
SES ve Dev Sağlık İş olarak basın açıklaması yapılmıştır. Basın metnini Dev
Sağlık İş Çukurova Bölge Şube Başkanı Mustafa HOTLAR okumuştur.

İŞTE ADALET, İŞTE
KALKINMA!

YARGI KARARINI
TANIMAMA!

40 YAŞINDA İŞTEN ATILMA!

 Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde 1
yıl önce, 40 yaşını doldurduğu için yıllardır çalışmakta oldukları hastanede
işten çıkartılan ve yargı sürecini kazanarak iki ay önce işlerine dönen
sağlıkçılar çalıştıkları iki aylık sürenin ücretleri dahi ödenmeden tekrar
işten çıkartıldı!  

Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde taşeron şirket çalışanları
28 Şubat 2009’da yapılan yeni ihale kapsamında 40 yaşını doldurduğu için işten
çıkartılmıştı. Oysa sendikamızın üyesi olan sağlık çalışanları yıllardır aynı
hastanede hiçbir kesinti olmaksızın çalışmaktaydı. Sanki yeni işbaşı
yapıyorlarmış gibi ihale şartnamesinde yer alan 40 yaş altında olma şartına uymadıkları
için tüm yasal ve anayasal hakları yok sayılarak tamamen hukuksuz bir biçimde
işten çıkartıldılar.

Sendikamız bu süreçte bir yandan
konuyu kamuoyunun gündemine taşırken diğer yandan da hukuksal süreci başlattı.
Mersin İş Mahkemesi’nde görülen davada, söz konusu çalışanların taşeron
şirketler aracılığı ile yıllardır aynı hastanede çalışmakta oldukları, asıl
işverenlerinin hastane idaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı olduğu
ve bu işten çıkarmaların haksız ve hukuksuz olduğu nedeniyle arkadaşlarımızın
asıl muhatap olan Sağlık Bakanlığı nezdinde işlerine iade edilmelerini istedik.
Mahkeme verdiği kararda bizim yaklaşımı doğrulayarak, arkadaşlarımızı işlerine
iade etti ve işe iade kararını asıl işveren olan Sağlık Bakanlığı’na uygulatmak
üzere karara bağladı.

İşe iadeleri Yargıtay tarafından da
onaylanan arkadaşlarımız sendikalarımızın yoğun çabaları sonucu ve 26 Ocak
2010’da hastanede işbaşı yaptılar. İki aydır hastanede çalışmaya devam eden
arkadaşlarımıza hastane yönetimi ve taşeron firma tarafından ücretleri
ödenmemiş ardından da işten çıkışları verilmiştir.    

Bir yandan güvencesiz- taşeron- kayıt
dışı çalıştırmanın ve işten çıkarmaların daha da arttığı, diğer yandan
demokrasi rüzgarlarının estirilmeye çalışıldığı bugünlerde, Mersin Toros Devlet
Hastanesi’nde yaşananlar siyasal iktidarın, Sağlık Bakanlığı’nın gerçek yüzünü
açığa çıkarmıştır. Sağlık sistemimizin ve hastanelerimizin hangi mantıkla idare
edildiğinin en açık göstergesidir.

Bir kez daha görülmüştür ki,
haklılığımıza inanmak, haklarımız için, elde ettiğimiz kazanımlarımızı
gerçekleştirmek ve korumak için de 
mücadele etmek zorundayız.

Bugünlerde Mersin’de gerek Üniversite
Hastanesi’nde, gerekse de Toros Devlet Hastanesi’nde yaşananlar, hukuk dışıdır,
insanlık dışıdır, taşeron sistemin en karanlık yüzüdür ve kabul edilemez. Bu
uygulamalar son bulana kadar, arkadaşlarımız işlerine geri dönenene kadar ve
yaşadığımız bu topraklardan güvencesiz çalıştırmanın tüm biçimlerini silene
kadar mücadele edeceğiz.

Alnımızın teriyle çalışıyoruz.

Kimseden sadaka istemiyoruz! Hakkımız
olanı istiyoruz!

Eşitlik istiyoruz!

İnsanca bir Yaşam İstiyoruz!
Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek İstiyoruz!

 

 

                                                                 DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ  ÇUKUROVA BÖLGE ŞUBESİ                 SES MERSİN ŞUBESİ

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]