Sendikalarımız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Toros Devlet Hastanesinde 28 Şubat 2009
Tarihinde 40 yaşın üzerinde oldukları için işten atılan işçiler kararlı
mücadelemiz ve hukuk mücadelesi sonucu 26 Ocak 2010 tarihinde işe başladılar. O
tarihten beri maaş alamayan 20 sağlık işçisi bugün işe 1 saat geç başlama
eylemi yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın Açıklamasını SES Şube
Başkanı Yılmaz
BOZKURT okumuştur. Basın açıklamasında taşeron çalıştırmanın hem
sağlık hizmeti verilmesinde hem de çalışanlar açısından olumsuzlukları
sıralanarak maaşların bir an önce ödenmesi talep edilmiştir. Açıklamanın ardından
işçiler sendika temsilcileri ve basın emekçileri ile beraber Başhekim odasına
gidilerek görüşme talep edildi. Başhekim makamında olmadığı için telefonla
görüşme sağlandı. Saat 9.30’a kadar Başhekimlik önünde kararlı bekleyişin
sürdürülmesi sonucunda, sendika temsilcileri ile işçi temsilcilerinin katıldığı
bir görüşme gerçekleştirildi. Maaşların ödeneceği sözü alınması üzerine eylem sonlandırıldı.
Yarın işçi temsilcileri, Başhekim ve Şirket sahibinin katılacağı bir toplantı
daha yapılacak. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. 12 Mart günü
hastaneden Sağlık Müdürlüğüne yapılacak iş güvencesi için yapılacak yürüyüşe
katılım kararı ile eylem sonlandırıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]