SES Ankara Şubesi SHÇEK Saray Rehabilitasyon Merkezinde
yaşanan sorunlara karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını
okuyan SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara son üç yıldır Saray Rehabilitasyon
merkezi’nde yaşanan sorunları ve SHÇEK’te ki kadrolaşmaya dikkat çektikten
sonra sorunların giderilmesi için çaba sarf eden üye ve temsilciler üzerinde baskıların
arttığını ve 22 kişinin yerinin değiştirildiğini söyledi.

 SES Genel Sekreteri Kemal Yılmaz ise Özellikle AKP ile
birlikte SHÇEK’te çalışanlar üzerinde baskı, kadrolaşma ve sosyal hizmetleri
cemaatlere havale eden, piyasalaştıran anlayışın pervasızca yürütüldüğünü,
ancak her dönem olduğu gibi sendikamızın baskılara boyun eğmeyeceğini, bu yıkım
politikalarına topyekûn karşı koyuşu örmek için mücadelenin süreceğini ifade
etti.

 
 

                                                                                                       Basına ve Kamuoyuna,                                                                                                         17 Mart 2010

 Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, genç yaşlı ve
özürlülere hizmet veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, AKP
iktidarının hükümeti kurması ile birlikte partizanca kadrolaşması, uzman
olmayan kişilerin yönetim görevlerine getirilmesi, personel eksikliği yada
personel açığının taşeron şirketler aracılığı ile kapatılması, ücretlerdeki
adaletsizlikler, baskı ve sürgünler dayanılmaz boyutlara varmıştır.

 SHÇEK Yönetimi, bu piyasalaştırılmasına ve köleleştirilme
uygulamalarına karşı hizmet alanların ve hizmet verenlerin talepleri için
mücadele eden sendikamızın temsilci ve üyelerini de baskı ile susturmaya
çalışmaktadırlar.

 Bu halk düşmanı politikalar Saray Rehabilitasyon Merkezinde
de olduğu gibi hem çalışanları hem de hizmet alan halkı mağdur etmektedir.

 Son üç yıldır inşaata bağlı olarak yaşanan fiziksel
sorunlar, yeni evler bitmeden eski evlerin yıkılması ve zorla taşınma, bakıma
muhtaç çocukların ve çalışanların can güvenliğini hiçe sayarak LPG ile ısıtma
gibi sorunlar yüzünden sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile bakıma muhtaç
çocuklarımız mağdur olmuştur.

 İşyeri temsilciliğimizin yapmış olduğu eylem ve etkinlikler
ile 3 yılda yapılamayan çamurlu yollara bir günde asfalt dökülmüş,  LPG’li ısıtmaya son verilmiştir.

 Tabi bu durum sonrasında da işyeri temsilcimiz hakkında
sudan bahanelerle soruşturmalar açılmıştır.

 Ayrıca her açılan soruşturma sonrasında “soruşturmanın
selameti için” sendikamız üyesi arkadaşlar ilçelere görevlendirilmeleri, 19’u
sendikamızın üyesi olan 22 ünite sorumlusu ve çocuk eğiticilerinin görev
yerlerinin bakıma muhtaç çocukların psikolojik-sosyal durumları göz önüne
alınmadan değiştirilmesi ve ünitelere ilişkin uygulanacak politikalarda
çalışanların görüşlerinin alınmaması da çalışma barışını bozmaya dönük
davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Saatlik izinlerin senelik izinden düşülmesi, senelik
izinlerde çalışanın talebinin dikkate alınmaması ve üyelerimizin aldığı
hastalık izinlerinin hakem hastaneye gönderilmesi ise cabası…

 Saray Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri, çalışanları ve
buradan hizmeti alan bakıma muhtaç çocukları düşünmemektedir.

 Çünkü Saray Rehabilitasyon Merkezi yönetimi, ayrımcıdır.
Eşitlik ve adalet duygusundan uzaktır.

 Eğer Saray Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri, çalışanları
ve bakıma muhtaç çocuklarımızı mağdur eden politikalarda ısrar ederse, bundan
sonra yaşanacakların sorumlusu sendikamızın olmayacağını kamuoyuna saygı ile
duyururuz.

 

 

ANKARA ŞUBE YÖNETİM KURULU

 


 


 
 
 
 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]