TAMGÜNE KARŞI EYLEM-TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

TBMM’ ne
getirilen ve Tamgün yasası olarak adlandırılan tasarıya karşı bir araya gelen
sağlık alanından 12 örgüt Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.

13 Ocak 2010
tarihinde Hacettepe Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık emekçileri 12 örgüt
imzalı pankartın arkasında toplanarak, Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. TEKEL
işçilerinin bir kısmı tarafından Abdi İpekçi parkında karşılanan sağlık
emekçileri, işçilerle birleşerek, bakanlık önüne geldi.

12 örgüt
adına ortak açıklamayı TTB Merkez Konsey üyesi Ali Çerkezoğlu okudu. Daha sonra
SES genel Başkanı Bedriye Yorgun ve Devrimci Sağlık İş genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu birer konuşma yaptılar.

 Sağlık
Bakanlığı önündeki açıklamaların ardından aynı kitle ile TÜRK-İŞ önüne TEKEL
işçileri ile dayanışmaya gidildi. Orada da TTB Merkez Konsey Başkanı, SES Genel
Başkanı ve Devrimci Sağlık İş Başkanı dayanışma duygularını ifade eden
konuşmalar yaptılar.

 

 

BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI
OLARAK
HALKIN SAĞLIK HAKKINI VE TALEPLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HAYKIRMAK VE
ISRARLI TAKİPÇİSİ OLMAK İÇİN

BİR ARAYA GELDİK.

Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Laborantı, hizmetlisi, radyoloji
teknisyeni/teknikeri,sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, hemşiresi,
diş hekimi, fizyoterapisti, biyologu, hekimi, ebesi, çevre sağlığı
teknisyeni, eczacısı, paramedik, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyeni, psikologu,
sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü….Hepsi ekibin bir parçasıdır.

Her biri olmazsa olmazdır, her biri nitelikli sağlık hizmeti
üretimi için çok değerlidir.

SAĞLIK HİZMETİNİ ÜRETEN BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI “SAĞLIKTA
DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN MAĞDURU  OLMAK İSTEMİYORUZ!

 • Sağlık çalışanı olarak bizler,
  4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil vb. statülerde adaletsiz
  ve güvencesiz ücret ile çalışmak istemiyoruz. Emekliliğe dahi yansımayan,
  iş barışımızı tehdit eden döner sermaye uygulamasına  mahkûm edilmek
  istemiyoruz.
 • İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ!
 • Tüm sağlık çalışanlarının görev,
  yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasını
 • Her meslek grubuna öz denetimini
  sağlama imkânı verilmesini
 • EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI OLAN KALICI
  VE GÜVENCELİ, YAŞAMIMIZI İNSANCA SÜRDÜREBİLECEĞİMİZ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI
  İSTİYORUZ.

Bugün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündemde olan “Tam Gün” ve Kamu
Hastane Birlikleri  yasa tasarılarının taleplerimizin karşılanması bir
yana
mevcut koşullarımızı bile daha da kötüleştireceğini biliyoruz. Sağlık
Bakanlığı’nın aksi yöndeki bütün söylemlerinin bir kandırmacadan ibaret
olduğunu yaşadık, yaşıyoruz.

 Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanları
olarak, fazla iş yükü ile yıpranmak, radyasyonla çalışan  sağlık
mensuplarını mağdur eden 25 saatten 35 saate çıkarılan mesai saatlerindeki
artışlar, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri nedenlerle sağlığımızı ve hayatımızı
kaybetmek istemiyoruz.

 “Tam Gün” yasasının derhal geri çekilmesini, bu haliyle asla
görüşülmemesini hatırlatıyoruz, bizlerin talepleri temelinde yapılacak
çalışmalara davet edilmemizi bekliyoruz.

Toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu
zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygın ve
ulaşılabilir  sağlık hizmeti almasını istiyoruz 

 • SAĞLIKLI VE GÜVENLİKLİ ÇALIŞMA
  ORTAMI İSTİYORUZ!

 • TOPLUMA EŞİT, ÜCRETSİZ,
  NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ!

BİZ, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI
ÖRGÜTLERİ  OLARAK; İNSANCA ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Bu süreçte benzer taleplerle yani insanca
yaşamak için her türlü baskıya karşı mücadele eden başta TEKEL
işçileri olmak üzere bütün çalışanlarla dayanışma içerisinde, birlikte mücadele
edeceğimizi duyuruyoruz. Bu amaçla 15 Ocak 2010 cuma günü hep birlikte sağlık
hakkı için, sağlık çalışanlarının da talepleri için, TEKEL işçileri ve mücadele
eden bütün işçilerle dayanışmak için, kısacası insanca yaşamak için alanlarda
olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ
SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ
TÜRK TABİP
LERİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]