19 OCAK SALI TÜM GÜN
İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKIP EYLEMDE OLACAĞIZ

“Tam
Gün” Yasa Tasarısı’nın Meclis’te görüşülmesine
19 Ocak Salı günü devam edilecek.

 Bu yasa tartışmaları
boyunca “muayenehaneleri
kapatıyoruz” gibi bir sloganın arkasına gizlenen gerçekleri bir kez daha
tekrarlamak istiyoruz.

Bu Tasarı;

·Sağlık
çalışanlarının ücretlerinde kalıcı ve emekliliğe
yansıyan bir düzenleme içermemekte,

·Halkı-hastaları
hekimlere-sağlık çalışanlarına karşı
kışkırtmakta,

·Hekim ücretleriyle ilgili kamuoyuna
yansıtılan rakamlar hiçbir şekilde
gerçeği yansıtmamakta,

·Sağlık
çalışanlarını geçinebilmek için 7
gün 24 saat çalışmaya zorlayarak
hasta güvenliğini tehlikeye atmakta,

·Hekimleri “daha fazla muayene,
daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat”
yapmaya yönlendirmekte,

·Üniversitelerde
ve eğitim hastanelerinde eğitimin kalitesini daha da düşürmekte,

·Getirdiği
mesleki sorumluluk
sigortasıyla yerli-yabancı özel sigorta şirketlerine yeni bir kazanç kapısı açmakta,

·Radyasyonla
çalışan sağlık mensuplarının
haftalık mesai sürelerini 25 saatten
35 saate çıkarmakta,

·Kısacası;
ne sağlık çalışanları, ne de hastalar için hiçbir olumlu
düzenleme içermemektedir.

 

Üstelik… Bizler biliyoruz ki;

· “Tam Gün” Tasarısı’nı da içeren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
temel hedefi sağlığın ticarileştirilmesidir/özelleştirilmesidir,

· Sağlık
hizmetleri, son yedi yılda, daha
önce hiç olmadığı kadar ticarileşmiş, özelleşmiştir,

· Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun fonlarıyla
büyüyen özel hastane zincirleri daha şimdiden
yabancı tekellere satılmaya başlanmıştır,

· Hızla
artan sağlık harcamalarını karşılamanın yolu vatandaşın cebi olarak görülmeye başlanmıştır,

· Vatandaşlar,
sağlık hizmetlerine ulaşabilmek için her geçen gün daha fazla para ödemek zorunda bırakılmıştır,

· Özel
hastaneler yıldızlandırılmış;
vatandaşlar bizzat devlet tarafından ödeme
güçlerine göre sınıflara ayrılmıştır,

· Sağlık
Bakanlığı iş güvenceli istihdam
yerine yüz binin üzerindeki taşeron çalışan istihdamıyla
Taşeron Bakanlığı’na dönüşmüş durumdadır,

· Devlet
Hastaneleri’nin özelleştirilmesini
hedefleyen bir diğer Yasa Tasarısı da Meclis’in gündeminde
beklemektedir.

 

Bizler mevcut
“Tam Gün” Tasarısı’na başından
itibaren karşı çıktık. Karşı çıkmakla
yetinmedik; kendi alternatif talep
ve önerilerimizi yetkililere
defalarca ilettik.

Soruyoruz: Bu yasayı destekleyen
sağlık çalışanlarını temsil eden
herhangi bir örgüt var mıdır?

Açık ki siyasi iktidar sağlık
çalışanlarının sesine kulak vermek
yerine kendi programını okumaya devam
etti.

Bizler, sağlık çalışanlarının
örgütleri, bu nedenle 19 Ocak 2010 günü tüm
gün işimizi gücümüzü bırakıp eylemde
olacağız.

“Ücretimiz, İş
Güvencemiz, Meslek Onurumuz, Sağlık Hakkı”
için yapacağımız
eylemimizle
ilgili olarak bilinmesini isteriz
ki;

        ·Eylemimizin
öncelikli talebi mevcut Tasarı’nın
acilen geri çekilmesidir,

       ·Eylemimizden
etkilenecek hastalarımızın herhangi
bir zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacak, belirlediğimiz kurallara sıkı sıkıya uyulacaktır,

        ·Eylemimiz
hiçbir şekilde halkımıza, hastalarımıza karşı değildir,

        ·Sağlık
Ocaklarında 2 TL, devlet hastanelerinde 10 TL, özel hastanelerde hem 15 TL hem
de üstüne “ilave ücret” ödemek
zorunda kalanlar başta olmak
üzere…  Uygulanan sağlık politikalarından
zarar gören, mağdur olan bütün
vatandaşlarımız davetlimizdir,

·Eylemimiz,
aynı zamanda, hastalarımızın seslerini siyasi yetkililere ve kamuoyuna duyurabilmesi
için birer özgür kürsü olacaktır.

 

Kamuoyuna
saygılarımızla duyururuz.

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
SENDİKASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI
DERNEĞİ

SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ

SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ
DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI

TÜRK MEDİKAL RADYO TEKNOLOJİ DERNEĞİ

TIBBI LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE
TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE
TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]