MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİNDEKİ HUKUKSUZLUĞA ORTAK TEPKİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mersin Toros Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen SES ve
Dev Sağlık- İş üyeleri, 40 yaşında olmaları nedeni ile Taşeron Firma tarafından
işten çıkartılan işçilerin işe iadesine yönelik kazanılan mahkeme kararına
rağmen bu kararı uygulamayan firma ile hastane başhekimliğini
protesto ettiler. Basın açıklamasına KESK’ e bağlı sendikalar, siyasi
partiler ve kitle örgütleri destek verdiler. Basın metnini okuyan Dev Sağlık İş
Çukurova Bölge Şube Başkanı
Mustafa Hotlar ; “Mersin Toros
Devlet Hastanesi’nde 40 yaşını doldurdukları gerekçesiyle 28 Şubat 2009
tarihinde işten çıkarılan 40 işçinin işe iade davaları sonuçlandı. Yargıtay
kararıyla işçilerin haksız şekilde işten çıkarıldığı tescillendi ve işe
iadelerine karar verildi. Geçtiğimiz hafta itibariyle yasal süre dolmasına
rağmen hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı suçunda ısrarcı olmaya devam ederek
işçileri işlerine iade etmedi” dedi. Hotlar, yine “Mahkeme kararını
uygulamayan hastane yönetimi, kendi bünyesindeki bir hastanede yasadışı
uygulamalara sessiz kalan, aslında bizzat bu sürecin sorumlusu olan Sağlık
Banklığı suç işlemeye devam ediyor, Hastanelerden TEKEL’e işçilere reva görülen
gelecek aynı.  Güvencesizlik ve yoksulluk yine hastanelerde ve TEKEL’de
verdiğimiz mücadelede birdir, güvencesizliğe ve yoksulluğa boyun
eğmeyeceğiz” dedi. Açıklamaya  yaklaşık 100 kişi katıldı.
Açıklama  işçilerin işlerine iadesi sağlana kadar mücadelenin süreceği
çağrısıyla sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]