SAYI: 202-2009/43           
11 Ocak 2010

KONU: Eylem kararları  
 

ŞUBE
/ TEMSİLCİLİKLERE
 
 

     Hükümet
“Sağlıkta Dönüşüm” adı altında Kamusal Sağlık
Hizmetlerini tümüyle tasfiye etmek için yasal düzenlemelerine devam
etmektedir. Önceki yasama dönemlerinde komisyonlardan geçen ve “Tamgün”
olarak bilinen yasa tasarısının önümüzdeki günlerde TBMM Genel
Kuruluna gelmesi beklenmektedir. “Tamgün” yasasından hemen sonra
bu yasanın bütünleyeni olan “Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı”nın
da gündeme getirileceği bilinen bir gerçektir.

  Bugün TEKEL işçilerine
dayatılan güvencesiz çalıştırma iş kolumuzun da temel sorunlarından
birisidir.

    Sağlık
alanında bulunan örgütlerle yapılan toplantılarda 13 Ocak Çarşamba
günü Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapılması
kararlaştırılmıştır.

      
8 Ocak 2010 tarihinde KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’un yaptığı toplantıda
alınan kararlar da ektedir.

    Bütün
bu nedenlerle 15 Ocak 2010 Cuma günü şube/temsilciliklerimizin taleplerimizi
TEKEL işçilerinin talepleri ile birleştirerek ve işyerlerimizi esas
alarak düzenleyecekleri eylem ve etkinliklerden sonra diğer emek ve
demokrasi güçleriyle buluşmaları planlanmıştır. 12 sağlık örgütünün
imzası ile çıkarılan bildiri kargoya verilmiştir.

   Şube/Temsilciliklerimizin
buna uygun çalışma yürüterek geniş katılımı sağlama noktasında
çaba göstereceklerine olan inancımızla, çalışmalarınızda kolaylıklar
dileriz.
 
 
 

               Mehmet Sıdık AKIN                        Kemal YILMAZ

                                            Genel Örgütlenme Sekreteri         Genel Sekreter

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]