TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin organize
ettiği, Emek ve Demokrasi Platform’unun da desteklediği Tekel işçileriyle dayanışma
eylemi, dün İnönü Park’ında basın açıklaması ve oturma eylemi ile
gerçekleştirildi. DİSK Bölge Temsilciliği önünde saat 12.00’da toplanan yaklaşık
200 kişi sloganlar eşliğinde İnönü Parkı’na kadar yürüdü. AKP’nin özelleştirme
ve örgütsüzleştirme politikalarına karşı direniş çağrısı yapılarak,15 Ocak
Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan oturma eylemi ve 16 Ocak’ta yapılacak
olan yürüyüşün programı da duyuruldu. DİSK Bölge Temsilcisi Yönetim Kurulu
Üyesi Cebrail Dağhan’ın okuduğu bildiri AKP’nin emek düşmanı politikalarının ve
yıldırma harekatının, her geçen gün artan emekçilerin direnişini engelleyemeyeceğinin
altı çizildi. Okunan bildirinin arkasından kalabalık Tekel İşçisi Direnişin
Simgesi sloganları eşliğinden oturma eylemine başladı.

Eyleme aynı zamanda TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Edip Gülnar’da
katıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]