AÖF Laboratuar ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının sağlıkla ilgili kadrolar için üst öğrenim sayılmasına dair 20.11.2009 tarih ve 705-2009/1494 sayılı yazımıza YÖK’ün verdiği yanıt.

YÖK 04.11.2009 tarihli toplantısında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Önlisans programının, laborant ve laboratuar teknikerliği kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim olduğuna, diğer sağlıkla ilgili kadrolar için üst öğrenim olmadığına karar verdi.

                Daha önce üst öğrenim olarak kabul ettiği için bu bölümü okuyan ve halen okumakta olan onbinlerce sağlık emekçisi bu karar nedeniyle mağdur edildi. Sendikamız SES kararın iptal edilmesi için Danıştay’a dava açtı. Sadece hukuki sürecin yeterli olmayacağından hareketle sağlık emekçilerinin haklı tepkilerini dile getiren fax kampanyası başlattı ve YÖK’e yazı yazarak kararın değiştirilmesini istedi.

                Yazdığımız yazının ve çekilen faksların sonucunda YÖK, Kuruldan görüş istedi. (Üst öğrenimli ilgili kararları Kurul vermektedir. Kurul toplantısında Laborant ve Veterinerlikle ilgili kararını değiştirebilir. Ancak değiştirmeme olasılığına karşı kişisel davaların açılması gerekir.)

                YÖK’ün ilgili yazısı aşağıdadır.

            

  YÖK YAZISI

2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak,

 18/08/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına;

 14/05/2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme . Kurulu toplantısında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programının, Toplum Sağlığı Teknisyenliği’nin bir üst öğrenimi sayılmadığına;

 01/04/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı’nın Hemşirelik için üst öğrenim sayılmadığına;

 22/07/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi “Laborant ve Veteriner Sağlık” Programının

        Ebelik görevinin ve anestezi teknisyenliğinin bir üst öğrenimi sayılmadığına,

         Laboratuar Teknisyenliğinin üst öğrenimi sayıldığına,

 

Eskişehir 2.İdare Mahkemesinden alınan ilgi (a) yazılar ile; çeşitli tarihlerdeki Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının üst öğrenim sayılmadığına ilişkin karar örnekleri ile 18/08/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına ilişkin karar arasında bir çelişki olduğundan “Sağlık çalışanları” ifadesiyle kimlerin kastedildiği konusunda bilgi istenmesi nedeniyle Konu ile ilgili olarak Başkanlığınızdan alınan İlgi (b) yazımız ile Başkanlığınızdan görüş istenmiştir.

 İlgi (c) yazınızda, sağlık çalışanları ifadesiyle, sağlık alanında laborant veya laboratuar teknikerliği kadrosunda çalışanların belirtildiğine ilişkin görüşünüz dikkate alınarak, 18/08/2006 tarih ve 2006.10.3666 sayılı kararın (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Önlisans programının, sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılması)iptal edilmesine, söz konusu programın laborant ve laboratuvar teknirliği kadrosunda çalışanlar içir üst öğrenim olduğuna, diğer sağlıkla ilgili kadrolar için üst öğrenim olmadığına, 04/11/2009 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile karar verilmiştir.

 TÜM Sağlık-Sen, SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası ile Serdar ŞAHİN ve Arkadaşlarının dilekçeleri; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Önlisans programının, laborant veya laboratuvar teknirliği kadrosunda çalışanlar içir üst öğrenim olduğuna, diğer sağlıkla ilgili kadrolar için üst öğrenim olmadığına ilişkin 04/11/2009 tarihli Yürütme Kurulu kararının iptal edilerek, mağduriyetlerinin giderilmelerini istemektedirler.
Bilgilerinizi, konu ile ilgili Kurulunuz görüşünün bildirilmesini saygılarımla rica
ederim.

 Ömer DEMİR
Başkan Vekili

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]