SORUNLU DEMOKRASİMİZ YENİ VE BÜYÜK BİR YARA ALDI

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK GENEL BAŞKANI SAMİ EVREN’İN BASIN AÇIKLAMASI METNİDİR

SORUNLU DEMOKRASİMİZ YENİ VE BÜYÜK BİR YARA ALDI 

 DTP’nin kapatılması kararı demokrasiye, halkların kardeşliğine ve bir arada yaşama iradesine zarar vermiştir. Şimdiye kadarki parti kapatma kararlarının demokrasi, barış ve kardeşliğe hizmet etmediği, aksine sorunları daha da derinleştirdiği ortadayken seçimle TBMM’de grup kurmuş bir partinin kapatılması demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.

 DTP’nin kapatılmasının diğer parti kapatma davalarından farklı sonuçlar doğuracağı kaygısı taşıyoruz. Özellikle de Kürt sorununun çözümünün artık kaçınılmaz olduğu ve bu eksende tartışmaların yoğunlaştığı bir süreçte hem partinin kapatılması, hem çok sayıda yöneticisine siyaset yasağı getirilmesi hem de Eşbaşkan Ahmet TÜRK ve Diyarbakır milletvekili Aysel TUĞLUK’un milletvekilliklerinin düşürülmesi ruhsuz ve çağdışı kanun maddeleriyle açıklanmayacak kadar önemli bir karardır.

 Davanın iki yıldan sonra çok kritik günlerde birden ele alınması ve kararın kısa sürede açıklanması soru işaretleri oluşturmuştur. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ, davanın ele alınma zamanlamasının siyasal bir boyutunun olmadığını açıklasa da kamuoyunu ikna etmediği görülmektedir.

 AKP’nin tek başına parti kapatmalarına yaklaşımı bile demokrasiden ne anladığını ele vermektedir. “Parti kapatmalarına karşıyız” dedikten hemen sonra “ama” ile başlayan açıklamalar çok açık bir samimiyetsizliği göstermektedir. Dava iki yıldır Anayasa Mahkemesi’nde beklemesine ve demokratik güçlerin tüm ısrarlarına rağmen başta siyasal partiler yasası olmak üzere temel hak ve özgürlüklere ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapmamakla bu sürecin alt yapısını hazırlamıştır. AKP işine geldiği zaman 12 Eylül Anayasası’na sığınmakta, sıra ne zaman kendisine gelse hemen yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu takiyyeci zihniyet ve Meclis’teki muhalefet partilerinin milliyetçi, şovenist politikaları ülkemizi oldukça tehlikeli ve gergin bir sürece getirmiştir.

 DTP’nin kapatılması sadece bir parti kapatma olarak da ele alınamaz. Bu karar farklı kimliklerin kendi özgünlüklerini de kapsayacak şekilde siyaset yapmasının ve örgütlenmesinin engellenmesidir. Buna duyulan tahammülsüzlüktür.

 Bu ateşin hepimizi yakacağı, kardeşlik duygularının büyük yaralar alacağı endişesi taşıyoruz. Siyasal atmosferin hızla sağduyulu bir yöne çevrilmesi gerekmektedir. Sözler anlamını yitirmiş, vaatlere güven kalmamıştır. Yeni bir anayasa da dâhil çok acil yasal değişiklikler, güven artırıcı yaklaşımlar ve barış sürecini başlatacak somut adımlar atılmalıdır.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]