PSI’ın Türkiye 2009 yılı “Sendikal Haklar ve Anayasa 90” başlıklı çalışmamızı SES olarak 26.12.2009 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirdik.

 “Sendikal Hak ve Özgürlüklerimizi Tartışıyoruz” başlıklı panele, PSI üyesi sendikaların yanı sıra üye olmayan ancak Gaziantep’te örgütlü bulunan işçi ve memur sendikaları üyeleri dahil toplam 95 kişi katıldı. 

 Panelin açış konuşması ve amacı sunumunu SES MYK üyesi Şükran DOĞAN gerçekleştirdi. Birleşik Metal İş Toplusözleşme Uzmanı İrfan KAYGISIZ oturumun 1. bölümünde sendikal haklarımızın uluslararası boyutunu ve Anayasa 90 maddesi çerçevesindeki haklarımızı anlattı. 2. oturumda TBMM gündeminde bulunan ve sendika, grev, toplusözleşme yasalarında yapılacak değişiklikleri içeren yasa tasarısını sundu. Ardından salondan soru, görüş, öneriler alınarak etkinlik bitirildi.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]