ESKİŞEHİR; TEKEL İŞÇİLERİNE V E İŞGÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Yaklaşık yirmi yıldır ülkemizin büyük fabrikalarının, kamu kurumlarının özelleştirildiği adeta bir yağma dönemini yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde yüz binlerce emekçi işinden, aşından oldu. Bu dönemde milyonlarca insanımız en temel insan hakkı olan sağlık hizmetini bu politikalardan dolayı alamadılar.

Bu uygulamaların en büyük mağdurlarından olan TEKEL işçileri onbir gündür Ankara’da büyük bir direniş gösteriyorlar. Tüm baskıcı uygulamalara, gaz bombalarına, polis şiddetine karşı işlerinin, ekmeklerinin mücadelesini veriyorlar.

Bizler sağlık emekçileri olarak TEKEL işçilerini bu haklı mücadelelerini saygıyla selamlıyoruz. Onlara uygulanan insanlık dışı muameleyi şiddetle kınıyoruz.

Hükümeti TEKEL işçisinin haklarını vermeye, onların kazanılmış haklarını tanımaya davet ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Bugün Tekel işçilerine reva görülen 4C’li çalışma sağlık işkolunda da uygulanmaya çalışılmaktadır. Sağlık işkolunda çalışan 4C’li çalışanlar eşdeğerlerinin neredeyse üçte biri ücretlerle, ek ödemelerden yoksun olarak çalıştırılmaktadırlar. Yani biz sağlık çalışanları 4C’li çalışmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

4C’li çalışmak düşük ücretle çalıştırılmak demektir, 4C’li çalışmak kuralsız çalıştırılmak demektir, 4C’li çalıştırılmak örgütsüzleştirilmek demektir. Bizler gerek sağlık işkolunda, gerek diğer işkollarında 4C’li çalışmanın karşısında olacağız. Buradan tabip odası ve SES olarak tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütlerini başta 4C olmak üzere sözleşmeli, iş güvencesiz çalışmaya birlikte karşı durmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.

                                                                                      

                                                                                                                                          Eskişehir Tabip Odası- SES Eskişehir Şubesi Adına
                                                                                                                                                                  Dr. Muharrem ŞENEL

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]