Domuz Gribi ve rutin olarak yapılan aşılara ilişkin SES Diyarbakır şubesi ile Diyarbakır Tabipler Odası ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

 Yapılan açıklamada; Diyarbakır ‘da domuz gribinden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı şuan için dört kişidir. Aralık ayında daha büyük bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımız öngörülmektedir. Domuz gribine karşı geliştirilen aşının olası ölümleri azaltacağı DSÖ(WHO) tarafından da belirtilmiş bu alanda yapılan çalışmalara destek verilmiştir. Gerek Sağlık Bakanlığı’nın bu krizi iyi yönetememesi gerekse kimi bilim adamlarının ve siyasetçilerin çelişkili açıklamaları nihayetinde de Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın aşı ile ilgili olumsuz tutumları toplumda domuz gribi aşısı ile ilgili güven sorunu yaratmıştır. Özellikle siyasetçilerin toplum sağlığı ile ilgili konularda çok dikkatli olmaları, sağlık alanı üzerinden siyaset yapmamaları gerekmektedir. Sağlığa yapılan bu müdahaleler sonucunda son dönemde Genel Bağışıklama Programı kapsamında bulunan bebeklik ve okul çağı aşılarına da güvensizlikten dolayı retler söz konusudur. Bu durum toplum sağlığı açısından çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Her biri insanlık tarihinin en büyük buluşlarından olan verem, difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, hepatit vb. aşılar sayesinde binlerce çocuğumuzun bu hastalıklardan ölümleri önlenmiştir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, ölçütü o ülkedeki bebek ve anne ölüm hızlarının düşüklüğüyle doğru orantılıdır. Özellikle biz sağlık çalışanlarının büyük emeği ve çabasıyla aşı ile önlenebilir ölümlerde olumlu sonuçlar alınmıştır.

 Sizlerin aracılığıyla;

·          Sağlık Bakanlığı yetkililerini Genel Bağışıklama programı kapsamındaki aşıların ve domuz gribi aşısı ile ilgili oluşan güvensizlik ortamını bir an önce düzeltmeye ve ilgili sağlık kurumlarıyla işbirliği yapmak için göreve…

·          Toplumda oluşan bu güvensizlik ortamının baş sorumluları olan sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı toplum önünde aşı olarak halka moral ve güven vermeye …

·          Bizim poliodan, veremden, difteriden, tetanozdan kaybedeceğimiz bir tek çocuğumuz daha yoktur. Halkımızı özellikle domuz gribi ile ilgili yapılan uyarıları dikkate almaya Bebeklik, Okul Çağı aşılarına ve Domuz Gribi aşısını güvenle yaptırmaya devam etmeye çağırıyoruz.  

 Denildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]