Sn. Cumhurbaşkanı

3.kez ameliyat olan ve artık sıvıyla dahi beslenemez durumda bulunan GÜLER ZERE tıbben geriye dönülmez bir sürecin içine girmiştir.
Aylardır Tüm Demokratik Kamuoyunun ve yakınlarının çağrısına rağmen Adli Tıp Kurumunun ve Adalet Bakanlığının sessiz ve ilgisiz kalması bizleri  derinden endişelendirmektedir.
Birleşmiş Milletlerin Mahpusların ıslahı için Asgari Standart Kurallarının 57.maddesinde “Hapsedilmek suretiyle özgürlüğün kısıtlanması doğası gereği sıkıntı verici olduğundan, daha da kötüleştirilmemesi gerekir. Bu nedenle mahpusların yaşam hakkı ve sağlık standartlarını güvenceye almak , etkili tıbbi bakım ve tedavi koşullarını sağlamak devletin sorumluluğundadır. İyileştirme ihtimali olmayan, ağır derecede hasta mahpuslar salıverilmek suretiyle dışarıdaki bir kurumda ya da ailelerinin yanında bakımları sağlanmalıdır” denilmektedir.
Ayrıca 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî ve sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanacağı “ belirtilmiştir.
Anayasamızda kısaca “kanun önünde eşitlik” olarak da anılan bu ilke dikkate alınarak, infaz sırasında aynı statüde yer alan hiçbir hükümlüye ırk, renk, din, mezhep, milliyet, siyasal veya başka fikir ve düşünceler, millî ve sosyal köken, bir azınlığa mensup olma, doğum, ekonomik ve diğer top­lumsal konumlar ve benzeri nedenlerle ayırımcılık tanınmaması, farklı bir uygulama yapılmaması amaçlanmıştır.
Ceza evlerindeki sağlık koşullarının kötülüğünü ve mahpusların sağlığa ulaşım hakkının önündeki engelleri görüşmek üzere  (İHD)07.08.2009 tarih ve 303/2009/72/139  sayılı yazı ile istediğimiz görüşme talebimize bu güne kadar yanıt alamadık. 
Sn.Cumhurbaşkanı
Sizden Cumhurbaşkanına tanınan ve toplum vicdanını temsil eden salıverme yetkinizi  kullanarak  Güler Zere’nin  tahliyesini sağlamanızı  acilen talep ediyoruz.
Saygılarımızla   

                                                                                                                                                                                

                                                                                          Kemal YILMAZ                                    Bedriye YORGUN                                                                                  
                                                                                          Genel Sekreter                                   Genel Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]